Forskjellsbehandling og diskriminering

Bekreftelsen

Nordmenn er ikke kritiske eller negativt innstilte til muslimske kvinner. Det er når hijaben kommer på hodet at det vekkes negative assosiasjoner. Dette viser ny forskning som dermed støtter opp under påstander om at hijaben er en markør som definerer den muslimske kvinnen ut av fellesskapet, enten den er på hodet frivillig eller ufrivillig.

Forskerne presenterte folk for foto av innvandrerkvinner på nettet. Ulike grupper fikk bare se ett bilde koplet til ulike beskrivelser. Kvinnen ble presenter som «kristen» uten hijab, «muslim» uten hijab og «muslim» med hijab.

Deretter ble de spurt følgende: Er kvinnen på bildet kvalifisert for jobben? Skal hun få hente ektemannen sin fra hjemlandet? Tror du kvinnens kulturelle bakgrunn kan hindre integrering?

– Kostnaden ved å bære hijab er ganske høy. Men uten hijab er holdningene til muslimske kvinner ikke mer negative enn holdningene til andre kvinner med innvandrerbakgrunn, sier Marko Valenta, professor ved institutt for sosialt arbeid ved NTNU.

Forskeren sier videre til Klassekampen  at han er overrasket over resultatet:

– Vi hadde en forventning om at hvis en og samme kvinne presenteres som muslim og ikke muslim, så ville bildet der hun presenteres som muslim skåre dårligere. Dette viser seg ikke å være tilfelle, sier Valenta.

Hva gjelder å hente ektemann i hjemlandet, var folk skeptisk til, også overfor muslimsk kvinne uten hijab. Kanskje ikke så underlig, da vi setter pris på at folk finner kjærligheten her i landet, og ikke inngår typisk henteekteskap som ofte er basert på ufrivillighet, i tillegg til at slike ekteskap vanskeliggjør reell integrering?

Forskerne bak prosjektet spør seg altså hvorfor hijaben skaper negative reaksjoner. Vel, det handler kanskje om at folk ikke har særlig sans for et plagg som markerer kvinnen som underordnet mannen statusmessig og lovmessig, at hun kun kan gifte seg med muslimske menn, at hun tilhører det muslimske fellesskapet der andre ikke har adgang, at hijaben er å snu ryggen til det folkelige fellesskapet, og dermed avvises integrering i kulturen man har valgt å flytte til. Hijaben symboliserer også ikke minst sharia.

Hijaben fremmedgjør mennesket. Det unike individet presses i bakgrunnen.

Kanskje det er slik at folk flest er mer opplyste enn det som det kan se ut som at fordomsfulle forskere er, fordomsfulle fordi de fremstår som kunnskapsløse: de har ikke tatt innover seg at hijaben er langt mer enn et skaut man tar på seg over grytene og om sommeren for å skjerme permanentfarget hår fra å bli bleket av sola?