Innvandring

2033

For tjue år siden hadde Norge en innvandrerbefolkning på ca 195 000 personer. I dag har denne befolkningsgruppen vokst med 365 prosent.

Etter SSBs statistikk er dagens innvandrerbefolkning på ca 710 000 personer. Får vi en økning på samme nivå neste tjue årene, vil Norge i 2033 ha en innvandrerbefolkning på nesten 2,6 millioner personer.

Tallene er sendt av en leser av rights.no

Mon tro om slike tall er på forhandlingsbordet i Nydalen i disse dager?