Innvandring

Til kamp mot Brussel

Storbritannia og Tyskland lader opp til kamp mot EU-trollet. De to tunge EU-nasjonene vil nekte EU-innvandrere sentrale sosiale stønader i strid med diktat fra Brussel. Nederland og Østerrike er med på laget for å ta kontroll over egne velferdsgoder.

EU-kommisjonen tok Storbritannia i ørene tidligere i år fordi landet la restriksjoner på barnetrygd og arbeidsløshetstrygd  overfor EU-borgere. Kommisjonen mente Storbritannia med dette la begrensninger på en av unionens fire sentrale friheter: fri bevegelse av folk. Nå forhandler Storbritannia med Tyskalnd om et nytt fremstøt overfor EU for at EU-land skal ha nasjonal kontroll på velferdsgodene. Også Angela Merkel rasler med sablene: Vi trenger ikke gjøre alt i Brussel,” sa hun nylig, og varslet at hun etter nasjonalvalget i Tyskland i september vil ta initiativer overfor Brussel.

Merkel merker det økonomiske presset på nasjonalstaten gjennom påtrykk fra deltstatene som igjen kjenner påtrykket på de offentlige kassene grunnet EU-borgeres krav om velferdsgoder.  

David Camerons mål overfor EU skal være en ny, fleksibel og mer åpen avtale.

An end to the EU benefits free-for-all? UK and Germany unite in battle with Brussels for the right to refuse handouts to migrants