Islam

Straffes for å forstyrre støy

En mann tiltales for å forstyrre bønnerop ved å kjøre forbi en moské mens han trykket på bilhornet. Da handler det selvsagt om Sverige.

Moskeen i Fitja er den første i Sverige som får kalle inn til bønn. For mange borgere vil nok bønnerop over høytaleranlegg fra en 32 meter høy minaret oppleves som ganske støyende.  Uansett: å forstyrre bønnerop kan man straffeforfølges for i Sverige, og enten ilegges bot eller i verste fall fengsel i inntil seks måneder. Hvor mye tuting det var snakk om i Fitja, skriver ikke Metro.