Forskjellsbehandling og diskriminering

Myteknuseren Gulati

Fpu sin leder sier det akkurat som det er: politikerne tør ikke ta et oppgjør med kjønnslemlestelse. Dette fordi temaet ikke handler om norske jentebarn. Politikerne tør rett og slett ikke ta det nødvendige oppgjøret fordi det kan skape støy i det offentlige rommet.

Himanshu Gulati har foreldre som innvandret fra India på slutten av 70-tallet. Mor er fysioterapeut, far er lege. Gulati er den eneste ungdomspartilederen med ikke-vestlige røtter og han mener at Norge svikter barn og unge med ikke-vestlig bakgrunn, hvilket er hele grunnlaget for opprettelsen av HRS. Til Dagbladet sier han det akkurat som det er: Det ville blitt «ramaskrik» om norske foreldre kjønnslemlestet jentebarna sine.   

– Jeg mener oppriktig at det norske samfunnet svikter mange unge innvandrere, fordi vi ikke har baller nok til å ta utfordringene. – Tenk deg reaksjonen om norske foreldre lot sine døtre kjønnslemleste — det ville blitt ramaskrik, barnevernet koblet inn, politianmeldelse, samt fengselsstraff for legemsbeskadigelse og vold mot mindreårige, sier Himanshu Gulati.

– Uten at noen løfter en finger for å hjelpe dem. Kriminelle handlinger, som møtes med skuldertrekk og luftige handlingsplaner. – Vi har latt ukultur fortsette fordi det har vært en del av fremmedkultur av frykt for å bli stemplet som rasist. – De innvandrere som ikke aksepterer norsk lov og landets grunnleggende frihetsverdier har ingen ting her å gjøre. De bør sendes ut. Det må vi tørre å si, mener Gulati.

Gulati tror at hundrevis av innvandrerjenter i Norge hvert eneste år. Det kan stemme, men et av problemene er jo nettopp at vi ikke skal vite hvor mange som rammes. Vi skal ikke ha helseundersøkelser, for det kan være et overgrep (ja, det er blant annet sagt av Erna Solberg, vår antakelig kommende statsminister.

Gulati ligger an til å komme på Stortinget. Han provoseres av innvandrere som ikke tilpasser seg det norske samfunnet.

– Det som provoserer veldig mange av oss innvandrere er at noen idioter i innvandrermiljøet ødelegger for alle de som utfører ærlig, hardt arbeid. – Vi har dessverre et system som belønner tullingene framfor de som står på. Det er kanskje vanskelig for nordmenn å fatte, men det svir ekstremt sterkt for mange innvandrere at innvandrere uten edle hensikter kan suge så mange kroner ut av felleskassa. – De som har tapt mest på den naive innvandringspolitikken, er innvandrerne selv. Derfor skulle det bare mangle at innvandrere som meg står opp og ta et oppgjør med denne snillismen, sier Himanshu Gulati.

Myndighetene tør ikke ta i de vanskelige problemstillingene innvandringen skaper, mener Gulati.

– Ære være alle gode hensikter, men integreringsmyndighetene fortsetter med et system de vet ikke fungerer, i frykt for å ta opp vanskelige problemstillinger.

For Dagbladet er det et hovedpoeng at Gulati har ikke-vestlige røtter, og ”tross det” er Frp-er. Det kalles vel fordommer, vil jeg anta? I Dagbladet, altså.

Himanshu har fått høre fra motstandere at vil trekke opp stigen etter seg og at han er blitt for norsk.

– Det stemmer slett ikke, jeg hører på bollywoodmusikk, har reist i hundre land, har studert i India, samt besøkt noen av de helligste stedene i de fleste religioner i verden. – Jeg er født og oppvokst i Norge, det er jeg stolt av, men jeg bærer mye av familiens kultur med meg, sier Gulati.

Banket på døra

Himanshu hevder at han aldri synes Frp-ere går over streken i innvandringsdebatten. – Jeg har riktignok banket på døra til Christian Tybring-Gjedde og diskutert formen på en kronikk han publiserte.

Men innholdet var jeg helt komfortabel med. Jeg vet hva Frps politikere mener og vet at ingen av dem har mørke meninger.

Trakassering

Gulati forteller at han sjelden utsettes for ubehagelig hets for å fronte Fremskrittspartiet. – Men jeg har opplevd trakassering fra politiske motstandere i skolediskusjoner. Også i innvandringsdebatter i moskeer, der politiske motstandere av Frp forsøker å score billige poeng på usaklig retorikk. – Veldig mange innvandrere mener vår politikk er den beste. Husk at Frp er landets nest største innvandrerparti. På våre sommerleirer ser vi at folk fra alle verdenshjørner støtter oss. Myten om at innvandrere frykter Frps innvandringspolitikk er i ferd med å forsvinne, sier FpU-lederen.