Æresdrap og æresrelatert vold

Grov sak om æresrelatert vold

Ei 17 år gammel jente med dansk guttevenn ble frihetsberøvet av familien, kledd naken, pisket, fikk store dotter av håret avklippet, og familien spente belte rundt halsen hennes til det svartnet for henne. Gjerningspersonene er: mor, far, onkel og tante. Alle danske statsborgere med røtter i Palestina.

Mishandlingen pågikk i tre timer og overgrepene karakteriseres av påtalemakten som svært grove. Rettssaken mot jentas familie starter i dag. Alle fire tiltalte nekter skyld.

Overgrepene skal ha blitt utløst av at jenta ”så en jevnaldrende, etnisk dansk gutt – noe som familien under ingen omstendigheter kunne akseptere”, skriver Extrabladet.

Med dagens innvandringsrate blir innvandrer i flertall i Oslo rundt 2025 – 30. Majoriteten av dem vil ha røtter i den ikke-vestlige verden, og en stor andel av disse også i æreskultur i OIC-land. Hvilke levekår vil da mange jenter og unge kvinner i Oslo ha? Slike ubehagelige spørsmål skal helst ikke stilles nå før valget?