Økonomi

Vil kutte i velferden

De konservative i Storbritannia vil at arbeidsløse ikke skal få barnetrygd til mer enn to barn. De under 25 år som er arbeidsløse kan miste retten til bostøtte for å tvinge dem til å bo hos foreldrene. Samtidig innføres det et tak for hvor mye en familie kan motta i trygder årlig på 26 000 £.

Det er verken første eller siste gang vi skriver om endringer i velferdsordninger i Europa. Spørsmålet er når det også skal strammes inn i Norge. 

Les her om de nye ordningene som foreslås i England, Skottland og Wales