Innvandring

Trekker seg fra konvensjoner?

Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen (EMK) har fungert som et regelrett mareritt for den britiske regjeringen. Den svært ekstreme Abu Qatada har kunnet hjemme seg bak konvensjonen og slik slippe deportasjon til Jordan , akkurat som våre siste regjeringer har ment seg stoppet av samme konvensjon fra å sende ut Mullah Krekar. Ser vi et gryende opprør mot konvensjonen som beskytter de verste kjeltringene?

Abu Qatada er ingen smågutt. Han skal være en del av al-Qaidanettverket og han lurte til seg opphold i Storbritannia sammen med kone og fem barn i 1994: han løy om tortur og religiøs forfølgelse, og benyttet falsk pass.

Innenriksminister Theresa May kaller alle mulighetene for anker og klager som personer som Qatada kan besnytte for ”ville tolkninger av våre menneskerettighetslover”.  Hun går ett skritt videre: hun åpner muligheten for at Storbritannia også kan trekke seg fra EMK.

Qatada ble deportert sist søndag til Jordan der han er statsborger. Han vil bli rettsforfulgt på egen jord.  Det er frykten/muligheten for tortur som har stoppet Storbritannia i å sende han ut langt tidligere, og som derfor har belastet britiske skattebetalere med hele 1,7 millioner £ i løpet av de 12 årene det tok før han satt på fly ut av landet.

Jeg har skrevet om det økonomiske vannviddet ved støtte til Qatada og familien her , der penger fra kuffar mottas med glede av islamisten.

May mener Menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg kontinuerlig har blokkert Qatadas deportasjon ved å etablere nye, uforutsigbare krav.  

Det interessante her er dog at May åpner for å skrote EMK og slik frariste byråkrater og jurister i Europa makt over politikken i nasjonalstatene.  

Qatadas kone og barn er igjen i England, men May avviser at Qatada skal kunne ta seg tilbake lovlig til de britiske øyene gjennom familiegjenforening etter eventuell soning av dom i Jordan.

Til Guardian  sier May følgende:

She said she had repeatedly made clear her view that the Human Rights Act should be scrapped.

«We must also consider our relationship with the European court very carefully, and I believe that all options – including withdrawal from the convention altogether – should remain on the table. But those are issues that will have to wait for the general election,» the home secretary said, clearly signalling that she expects the next Conservative election manifesto to contain a clear commitment on the issue.