Integrering og integreringspolitikk

Hva er det med iranerne?

Forskere har sett på flyttemønsteret i Oslo. Hvor flyttet folk i perioden 1998 – 2008? To grupper skilte seg ut ved å flytte fra øst til vest: iranere og nordmenn. Forskernes konklusjon er dog preget av enten mangel på kunnskap eller mangel på guts.

Hvorfor flyttet iranere i Oslo vestover? ”Forskerne antar de dras mot høyere sosial status,” skriver Aftenposten 

Nei, det tror jeg overhodet ikke er svaret. Først: hva er en iraner? Hovedgruppen er persere, som kan tilhøre ulike religioner, zoroastrismen, islam og bahai-troen. Særlig de iranerne som kom til Norge på 80- og 90-talelt var reelle politiske flyktninger fra Khomeiniregimet, og etter min erfaring var de verdimessig integrert når de landet på Fornebu. De som i utgangspunktet var muslimer, var sekulære, frafalne. Bahaiene og zoroastrene er likeledes velintegrerte generelt, da deres eventuelle religiøse tro ikke er knyttet til ”hellig” juss. 

Med iranske kurdere er det helt annerledes. De kommer fra bonde- og nomadekultur, og er langt tettere knyttet til islam.  

Så mitt svar på hvorfor iranere er den eneste (ikke-vestlige?) innvandrergruppa som har beveget seg vestover i Oslo, er at mange av dem er falt fra islam. Verdimessig er de assimilert i den norske kulturen. De lever fullt og helt i det norske fellesskapet, samtidig som de gjerne feirer det iranske nyåret, zoroastrismen.