Forskjellsbehandling og diskriminering

Hatkriminalitet i Malmö

Malmö opplever en tredobling i anmeldte hatkriminalitet mot jøder det siste halvannet året. Kriminaliteten foregår i alle bydeler i den sydsvenske byen, som utmerker seg i negativ forstand i svensk sammenheng. Politi og påtalemakt reiser ingen saker for domstolen.

Før var det typisk jødisk organisasjon/trossamfunn som anmeldte hatkriminalitet. Nå er det oftest enkeltpersoner som utsettes for hat og vold i det offentlige rommet, som ”Sara” som opplever stadig vekk at noen maler jødestjerne på ytterdøren hennes, eller som opplever å bli kalt jødefitte på bussen av ungdommer og å bli spyttet på. 

Sydsvenskan forteller ikke  hvem som er den typiske overgriperen. Ei heller får vi vite fordelingen på anmeldt hatkriminalitet. Det heter at denne kriminaliteten omhandler ”rasisme, antisemittisme, islamofobi og homofobi”. Videre sies det at i 2012 ble det anmeldt 242 hatlovbrudd og at av disse var 60 forhold motivert av antisemittisme. 

Jammen, så fortell oss fordelingen mellom de 182 andre forholdene, da.