Innvandring

Galskapens dag

Svenske politikere fortsetter å tvinge landet sitt og folket sitt ut i farvann som må ende med skipbrudd. Siste grep er at Riksdagen med stort flertall har vedtatt at alle illegale innvandrere i Sverige fra nå av har rett til gratis helsetilbud og tannlegebehandling. Dette skjer samtidig som sykehus og akuttmottak går mot alarmerende dårlige tilstander.

Hva de tenker med, forstår jeg rett og slett ikke. Er det forakt for eget land, for egen kultur, for egen nasjon vi vitner? Politikeren i Riksdagen må da vite meget godt at helsetilbudet i Sverige ruller i nedoverbakke: nedskjæringer og sparetiltak, pasientsikkerheten er nedadgående, helsepersonell er i manko, kapasiteten på sykehus er sprengt, ressursene politikerne budsjetterer med strekker ikke til. Man risikerer å dø mens man venter på hjelp på legevakten. Kapasiteten er sprengt. 

Likevel vedtar Riksdagen at det skal bli verre for landets befolkning. Illegale innvandrere får nå ikke bare fri tilgang til helsetilbudet, de får på toppen av det hele også gratis tannlegebehandling – betalt over skatteseddelen til Medelsvensson. 

Dette betyr jo også at innvandrere med opphold og også svensk statsborgerskap kan oppsøke tannlege og spille illegal. Hvordan skulle tannlegen kunne finne ut om Ali Muhammed fra Somalia er såkalt papirløs innvandrer eller ei?

Kun Sverigedemokraterna stemt mot.

Noen må forklare meg hvilken plan svenske politikere har med innvandringsprosjektet sitt. Jeg blir skremt av å ha en lang grense mot et land som fører slik en grenseløs politikk, som tenderer mot å være ond overfor sine egne.