Innvandring

Asylinstituttets legitimitet

Hele åtte av ti såkalte enslige mindreårige asylsøkere barberer seg. Sagt på en annen måte: de unge mennene, for det er stort sett dette kjønnet det handler om, påvises gjennom tannundersøkelse å være over 18 år. Hva gjør norsk utlendingsmyndighet da? Fraviker eget lovverk.

Asylinstituttet i sin nåværende form bør avvikles. Vi må tilbake til startstreken og tenke helt nytt. Det er fullstendig meningsløst at eksempelvis unge menn fra Afghanistan tar seg fra Asia til Europa og videre helt opp nord til Norge, lyger om identiteten, lyger om alderen, og serverer en løgnhistorie om forfølgelse og opphav som de har fått av godt betalte menneskesmuglere.

Jeg mener man skal være særlig gjenstridig for å mene at det som foregår er en fornuftig og human politikk.

Nå viser det seg at fornuften også glimrer med sitt fravær hos utlendingsmyndighetene. Tross medisinske tester, som tanntest, som viser at hele åtte av ti såkalte enslige mindreårige asylsøkere påvises å være over 18 år, får de fleste likevel opphold. Kun en av fire får vedtak der det heter at de er over 18 år. UDI vurderer nemlig den mentale alderen under intervju. Hvordan UDI-ansatte skal kunne vurdere den mentale alderen til unge fra helt fremmede kulturer, der man også må forvente at den som intervjues vet hva som skal vurderes og dermed kan ”justere” adferden etter ønsket resultat, er meg en gåte. Men viktigst: dette vitner igjen om et system og en politikk som er klar for skroting.

NRK har gjennomgått tall fra en kartlegging av tannrøntgenundersøkelsene av enslige mindreårige asylsøkere etter 2009.

Den viser at svært mange får nedjustert alderen etter intervju.

Så mange som 80 prosent av de enslige asylsøkerne får påvist alder på over 18 år gjennom tannrøntgenundersøkelsene.

Likevel får kun 25 prosent av dem vedtak som sier at de er over 18 år, etter asylintervju der mental alder blir vurdert.