Forskjellsbehandling og diskriminering

Antirasistisk senter på aksjemarkedet

Antirasistisk senter presentere seg som et ”uavhengig senter” og lever av offentlig støtte for å formidle budskapet sitt. Hvordan kan man da stå som aksjeeier i SV-organet og ukeavisen Ny Tid?

Kan man bruke penger man mottar til drift og i prosjektmidler til nær sagt hva som helst?

I Klassekampen kommer det frem at Antirasistisk senter (ARS) og også Utviklingsfondet, der ARS nylig avgåtte leder, Kari Helene Partapuoli, nå er ansatt som daglig leder, investerer i aksjer i det som vel må kalles SVs ukeavis, Ny Tid.  

I kveld er det duket for kamp om eierskapet i Ny Tid. Redaktøren frykter at den største eieren prøver å påvirke det redaksjonelle innholdet.

Den venstreorienterte ukeavisa Ny Tid står ovenfor full strid om eierskapet. Siden 2010 har tyrkiskeide Bahar Media hatt 77 prosent av aksjene i avisa. Nå går en gruppe mindre aksjonærer inn for å kjøpe opp disse andelene. I kveld møtes partene i avisas generalforsamling. Redaktør Dag Herbjørnsrud er positiv til et nytt eierskapstilbud.

– Vi har varslet at det kan se ut som at administrasjonen har forsøkt å utøve innflytelse på den redaksjonelle dekningen, noe vi aldri vil tillate, forteller han.

Redaktøren kan forstås dit hen at det særlig er Ny Tids kritiske dekning av Erdogan-regimet i Tyrkia som ikke har falt i god jord.

Poenget her er hvordan det ”uavhengige senteret”, ARS, skal forsvare pengebruken sin overfor myndighetene, og om senteret egentlig ikke er så uavhengig likevel?

Sammen med Evensmo står aksjeholderne i Fredsrådet, Antirasistisk Senter og Utviklingsfondet, samt enkeltaksjonærer tilknyttet SV-miljøet.

Da kan vi forvente at myndighetene tar et grep og undersøker hvordan pengene er innbetalt (fra senterets ansattes private konto?), og hvilke beløp vi snakker om, og begrunnelsen for å støtte et SV-organ økonomisk.