Innvandring

Sjokkrapporten (1): Kollektivtransport kollapser

”I Stockholm er det parallelle institusjoner, som for eksempel et velfungerende bank og rettssystem uten innsyn og kontroll fra svenske myndigheter. Det er vanskelig for offentlige etater å utføre sitt arbeid i disse samfunnene. Lojaliteten er betydelig større til ens egen gruppes vedtatte normer og regler enn til myndighetenes.” Dette skriver Oslopolitiet i fersk rapport.

Jeg begynte nettopp å lese litt i rapporten, Oslo 2022. Fremtidens kriminalitetsutfordringer i Oslo, skrevet av Strategisk stab ved Oslopolitiet. Her pakkes ikke virkeligheten særlig inn i bomull eller statistiske hieroglyfer. 

De rene ordene for pengene er: I 2022 forventes Oslo å ha en innvandrerbefolkning på 40 prosent, og en befolkning på minimum 744 000 personer. Oslo og Akershus forventes en befolkning på 2 millioner i 2030 grunnet den høye innvandringen. Kollektivnettet vil kollapse allerede om et par år. Det sies:  

Et relevant spørsmål er hvor mye vekst Oslo kan tåle, uten at infrastrukturen bryter sammen. (…). Dagens kollektivtrafikk er allerede hardt presset på kapasitet og rutetider. Fra kollektivtilbyderne varsles det om at kapasiteten vil være sprengt i løpet av et par år. Et resultat blir da at mange passasjerer ikke får plass ombord (min utheving).