Innvandring

Sjokkrapporten (4): demokratiet og rettsstaten undergraves

”Voldelige politisert og religiøse ekstreme miljø utgjør en reell trussel mot samfunnet. Hendelser og uroligheter ulike steder i verden kan raskt ende opp i en voldelig konflikt i Oslo,” skriver Oslopolitiet i en ny rapport, der de eksplisitt advarer mot at rettsstaten kan undergraves og demokratiets spilleregler kan bli tilsidesatt.

Rapporten Oslo 2022. Fremtidens kriminalitetsutfordringer i Oslo  ble publisert i dag, og vi har aldri registrert mer alarmerende advarsler fra politiet om hvilke konflikter det norske samfunnet etter all sannsynlighet står overfor. Med tanke på økonomiske nedgansgtider i tillegg, kan Gazademonstrasjonene i Oslo i 2008 fortone seg som et litt heftig 17.mai-tog.  

Når man flytter folkegrupper  til et nytt land, så trodde man at de skulle legge igjen stridigheter, normer og regler i hjemlandet? 

I tiden fremover må det forventes etablering av parallellsamfunn som søker sammen av andre grunner enn de som vi tradisjonelt knytter til etnisitet, språk og/eller religion. Det er viktig å ha fokus på at disse ikke utvikler seg i en retning som bryter eller underkjenner norsk lov. En slik utvikling vil bidra til lavere lojalitet og tillit til fellesskapet. Dette gir grobunn for korrupsjon og en undergraving av rettsstaten. 

Det må vies oppmerksomhet til grupper som søker sammen med et felles mål om å forandre dagens demokratiske spilleregler. Voldelige politiserte og religiøse ekstreme miljøer utgjør en reell trussel mot samfunnet. Hendelser og uroligheter på ulike steder i verden kan raskt ende opp i en voldelig konflikt i Oslo. 

Personer fra lukkede grupper og miljøer oppsøker også likesinnede i områder hvor det erpågående konflikter og kamphandlinger. Det dannes hurtig nettverk på tvers av landegrenser. I Norge er det et lite antall personer som agiterer for maktbruk for å endre samfunnet. Men disse personene har vist at med ”rett” sak kan de mobilisere mange frustrerte unge. Noe av dette ble eksempelvis synliggjort ved offentliggjøringen av Muhammed- karikaturene i Norge og en rekke andre vestlige land. Det er visse ekstreme personer og miljøer som er villig til å begå vold og drap for sin sak. Politiet må være oppmerksomme på en slik utvikling. 

Økt polarisering mellom folkegrupper basert på religion, etnisitet eller politisk bakgrunn er en reell trussel allerede i dag. Som nevnt kan konflikter i Norge blusse opp på grunn av hendelser andre steder i verden. Det er også godt dokumentert hvordan politiske flyktninger fortsatt blir overvåket av det regimet de måtte flykte fra. Konflikter kan også oppstå lokalt. Denne problemstillingen ble synliggjort i Rogaland i 2012. På Dale asylmottak skjedde det et drap mellom personer av kurdisk og tsjetsjensk opprinnelse. Dette drapet har eskalert til å bli en voldelig konflikt mellom det kurdiske og tsjetsjenske miljøet i Norge og utlandet.