Innvandring

Sjokkrapporten (3): En nyetablert verdenshovedstad

Oslopolitiet forteller i sjokkrapporten publisert i dag at statsløse har dannet en ny verdenshovedstad i Södertälje i Sverige. På sidelinjen og dertil på god avstand får man opplevelsen av at svenske myndigheter sitter med luen i hånden og hodet i fanget.

Jeg leser videre i rapporten Oslo 2022. Fremtidens kriminalitetsutfordringer i Oslo Når man ser hva politiet  forteller om de svenske tilstandene – og man tenker Oslo 2022 – da er det mest menneskelige, det mest naturlige å gjøre – å gråte.  

Om de parallelle samfunnene på svensk jord:  

Et godt eksempel er svenske myndigheters innsats i Södertälje i Stockholm. Her har folkegruppene assyrere og syrianere fra hele verden bosatt seg. Dette mye på grunn av at folkegruppene er statsløse og Södertälje er definert som deres verdenshovedstad. Dette har medført et parallellsamfunn som fungerer tilnærmet som en egen stat i staten. De har egne institusjoner, normer, lover og regler som har større betydning og innvirkning på folks liv enn de grunnverdiene som gjelder i Sverige. Den svenske rettsstaten har brukt enorme ressurser på å gjeninnføre svensk lov og rett i dette samfunnet jfr. Södertäljemålet (en av Sveriges største rettsprosesser).