Innvandring

Sjokkrapporten (2): Parallelle samfunn

Oslopolitiets sjokkrapport forteller om politi og myndigheter helt utenfor kontroll. Parallellt med den svenske staten er det ”velfungerende bank- og rettssystem uten innsyn for utenforstående.

Jeg leser videre i rapporten Oslo 2022. Fremtidens kriminalitetsutfordringer i Oslo

Det sies rett ut at Sverige har fått en ren stat i staten: 

I Stockholm er det parallelle institusjoner, som for eksempel et velfungerende bank- og rettssystem uten innsyn og kontroll fra svenske myndigheter. Det er vanskelig for offentlige etater å utføre sitt arbeid i disse samfunnene. Lojaliteten er betydelig større til ens egen gruppes vedtatte normer og regler enn til myndighetenes. Å bryte opp slike etablerte samfunn er meget ressurs- og tidskrevende. 

Et velfungerede bank- og rettssystem. Altså sharia har rotfestet seg. Multikulturalistene/flerkulturalistene har fått nøyaktig det de ba om og som noen andre advarte mot.

Så pekes det på Oslo. Vi er på samme vei?

I Oslo er det strukturer som kan indikere en negativ utvikling i enkelte miljøer. I de senere år har det vært straffesaker som involverer mange personer med blant annet samme yrke og bakgrunn. Dette gjelder blant annet taxi-saken som omhandlet flere hundre taxisjåfører og eiere av pakistansk opprinnelse. I tillegg nevnes de vietnamesiske cannabisplantasjene som var knyttet til familiestrukturer. Det er også eksempler på grov kriminalitet i en rekke etniske miljøer, som hjemmeran, kidnappinger og trusler som sjelden blir anmeldt. Uenigheter og konflikter blir ofte meglet av den eller de som har en maktposisjon. En posisjon som kan være medfødt, politisk, økonomisk eller religiøst forankret.

Politiet antar at terskelen for å anmelde kriminalitet er høyere i parallelle samfunn (det skulle jeg våget å skrive under på).