Æresdrap og æresrelatert vold

Ny barnehustru fra Afghanistan drept

Drapet av en 17 år gammel mor på Lunner gir assosiasjoner til drapet av Anooshe i 2002. Dette fordi begge kom som asylsøkere fra Afghanistan, begge var barnehustruer, og nå er antakelig begge drept av ektemannen.

Riksalarmen gikk i går. Politiet frykter at jentas 28 år gamle ektemannen skal ha kidnappet parets jentebarn på to år. Han og barnet er derfor etterlyst nasjonalt og internasjonalt nå.

Barnehustruen skal han ankommet Norge sammen med barnet, og deretter skal ektemannen ha ankommet landet. Foreløpig har ingen motiv for drapet vært nevnt i media.

17-åringen bodde med barnet på asylmottak, men var på Lunner hos slektninger der drapet skjedde.

Saken på Lunner vekker minner om Anooshe, tobarnsmoren  som ble skutt i Kristiansund foran tingretten i det som var en ren henrettelse utført av ektemannen. Anooshe –saken var spesiell for oss i HRS, da hun hadde tatt kontakt med meg året før og ba om hjelp.  Hun skrev blant annet et brev til meg personlig, som ble publisert i Dagbladet (Tittelen til Dagbladet er således feil. Jeg var frilans den gang, ikke Dagblad-journalist, og jobbet i tillegg med å bygge opp HRS.)

Motivet for æresdrapet av Anooshe var at hun søkte frihet: hun frigjorde seg fra et voldelig og uønsket ekteskap. Jeg blir ikke overrasket dersom det samme motivet ligger til grunn for drapet på Lunner. Jenta var 14 da hun ble gravid, og det er all grunn til å tro at graviditeten skjede i et ekteskap inngått i Afghanistan, der mannen den gang var 25 år gammel. I motsetning til i Afghanistan, har en barnehustru alle rettigheter til skilsmisse i Norge.

Hvorfor oppsøkte barnehustruen familie på Lunner? Hvordan visste ektemannen at hun besøkte dem sammen med barnet? Ble hun lurt i en felle?