Æresdrap og æresrelatert vold

Noe stemmer ikke

Den 17 år gamle afghanske jenta og barnemoren som ble drept i Lunner fortalte myndighetene at hun rømte til Norge fordi faren ville tvangsgifte henne med en langt eldre mann. Dette ga henne opphold etter to måneder i Norge fordi hun fremstod som enslig mindreårig asylsøker med barn. Jenta visste at hvis hun ikke fremstod som enslig ville hun ikke fått denne innvilgelsen. Fikk hun barn utenfor ekteskap i Afghanistan? Neppe.

Vg skriver i dag at advokaten til jenta fortalte jenta at dersom hun ikke var enslig ville hun ikke få opphold, og hun var også informert om at hvis eventuell ektemann dukket opp i etterkant av innvilget oppholdstillatelse, kunne oppholdstillatelsen bli trukket tilbake.

– Jeg gjorde det klart for henne at vedtaket var gitt under forutsetning at hun var enslig og om det var å anse at hun ikke lenger var det, så kunne det bli trukket tilbake, forteller asyladvokaten.

Politiet sier de tror jenta rømte fra Afghanistan sammen med 28-åringen, som nå er på rømmen med det som skal være deres felles barn. De skal altså etter jentas forklaring ikke være gift, slik jeg har forstått det. Og jenta skal ha hevdet at de begge var på flukt med fare for livene sine, barnefaren fordi han hadde tatt en annen manns kone, skriver VG.

For det første er jeg ganske overbevist om at barnefaren og jenta er gift. Hvordan skulle hun ellers overlevd i tre år i Afghanistan som først gravid og dernest med et barn som ble to år gammelt før flukten? At 60 prosent av jenter i Afghanistan er gift før de er 16 år gamle, styrker mistanken om at hun var gift. Det er også grunn til å tro at paret kjente norske regler da den drepte har søster med familie i Lunner, og således visste at hun som enslig mindreårig asylsøker, dertil med barn, lett får oppholdstillatelse. Derfor er historien om tvangsekteskap antakelig diktet opp.

Men hva med han som skal være far til barnet, hvorfor drepte han henne? Da hun ble drept grunnet stikkskader i mageregionen, går min mistanke i retning av opplevelse av tap av kontroll over hustruen: hun bodde alene på asylmottak utenfor hans og slektingers kontroll, hun reiste fritt fra Lyngdal til Oslo der familie plukket henne opp. Hun hadde altså anledning til utroskap. Eventuelt hadde hun gitt beskjed om at hun ville skilles.

Sannheten bak drapet kjenner nok jentas søster på Grua der drapet skjedde.

Det viktigste nå er uansett at barnet blir funnet raskest mulig, ikke minst etter at et dansk par forteller at de observerte jenta på tog fra København til Hamburg i går og at hun var urolig.