Innvandring

Mørke tider for Europa

Europa seiler inn i en mørk epoke, spådde historikerne Niall Ferguson under foredrag i Nobelinstituttet i Oslo. Han tror valutasamarbeidet bryter sammen om kort tid. Han mener velferdsstaten slik vi kjenner den er moden for betydelige endringer. Den norske og skandinaviske velferdsmodellen fordrer en homogen befolkning, og det har vi ikke lenger.

Niall Ferguson er brite, innvandrer til USA, historiker og høyreorientert. Dagens Klassekampen (ikke på nettet) har et tosiders oppslag på bakgrunn av foredraget i Oslo. 

Ferguson peker på Kina for å bygge oppunder sin påstand om at den skandinaviske velferdsstaten er et internasjonalt forbilde: 

– For eksempel har Kina beveget seg ganske dramatisk i motsatt retning siden slutten av 1970-tallet. I en samtale jeg hadde med en av regimets økonomiske rådgivere, kom det fram at de ønsker å ha et minimalt sosialt sikkerhetsnett, og det var langt fra slik at de så på Skandinavia som foregangsland. De ønsket snarere å unngå de feilene som er begått i Europa. 

Ferguson peker på det HRS så  mange ganger har understreket: for å videreføre velferdssaten slik vi i stort kjenner den i dag må vi få til en optimal økonomisk og verdimessig integrering, og assimilering av sistnevnte. Folk må ha følelser av tilhørighet i den norske befolkningen, hvis ikke raseres lojaliteten til systemet. 

Dersom velferdsstaten skal fungere, trengs en følelse av tilhørighet i befolkningen, og det må være relativt enkelt å bevege  seg mellom sosiale klasser, mener han. 

– Dersom du sier til meg at den danske samfunnsmodellen er så bra at den bør utprøves i USA, vil jeg spørre om du tuller.  Det vil ikke eksistere et politisk mandat for en slik modell. Selv ikke for demokratiske velgere vil skattenivået i Danmark være mulig å akseptere. 

Ferguson bruker betegnelsen skremmende om kombinasjonen velferdsstat og multikulturelle samfunn. 

– Problemene med å forene den skandinaviske velferdsstaten med det multikulturelle samfunnet virker nokså skremmende, sier han, og viser til opptøyene i Stockholm for noen uker siden: 

– Det er ikke oppmuntrende. 

– Er det en av de største utfordringene for de skandinaviske samfunnene? 

– Jeg skal være forsiktig med å uttale meg om et land jeg bare har vært i noen timer. Men statistikkene over arbeidsledighet er ganske urovekkende, og da tenker jeg ikke bare på de som er født i utlandet, men også på andre- og tredjegenerasjonsinnvandrere. Folk som ikke er integrert; det må være den store hodepinen. Men det er et stort problem i hele Vest-Europa, ifølge den britiske historikeren. 

Så blir man sikkert det visse vil kalle ”fjordmansk”: han frykter betydelige sosiale konflikter, noe ethvert oppegående og velinformert menneske burde frykte. 

– Jeg tror at de sosiale kløftene mellom innvandrere og ikke-innvandrere i de store europeiske byene vil generere mye konflikt framover, sier Ferguson, og trekker fram en folkegruppe som er hyppig nevnt i integreringsdebatter. 

– Et av problemene har for eksempel vært at man praktisk talt har gitt asylsøkere fra land som Somalia penger i hånda uten å gjøre et skikkelig forsøk på å integrere dem. Men disse problemstillingene kjenner min kone mye bedre. 

For de som ikke vet det: han er gift med Ayaan Hirsi Ali, den vel mest vellykkede asylsøkeren/flytningen fra Somalia til Europa. 

Temaet for foredraget i Oslo var Vestens fallende innflytelse i verden. Ferguson argumenterte blant annet med at det økonomiske senteret beveger seg fra vesten i retning Kina. 

– På slutten av 1970-tallet var den gjennomsnittlige amerikaner 22 ganger rikere enn den gjennomsnittlige kineser. I dag er den gjennomsnittlige amerikaneren bare fem ganger rikere enn kineseren. Bevegelsen mot en balansert verden er den viktigste hendelsen i vår tid, sier Ferguson. 

Det er de høye offentlige utgiftene, ikke minst gjennom velferdsgoder, som blant annet har ført til at gapet mellom vesten og Kina minsker. 

– Den offentlige gjelden i mange vestlige land gjør det mulig for dagens generasjon å leve på kommende generasjoners regning. Ifølge økonomen Laurence Kotlikoff må USA innføre en skatteøkning på 64 prosent, eller kutte offentlige utgifter med 40 prosent for å eliminere budsjettunderskuddet. Det viser hvor stort dette problemet er, sier Ferguson.

Kjernen i Fergusons argument  er at de ikke-vestlige landene har begynt å leve etter klassiske vestlige dyder som streng arbeidsmoral og økonomisk konkurranse kombinert med en vitenskapelig revolusjon, overgang til moderne medisin og innføring av forbrukersamfunnet. 

– Gapet mellom Vesten og resten blir stadig mindre fordi de ikke-vestlige landene har kopiert den vestlige samfunnsmodellen med industrialisering og urbanisering. Samtidig som de sentrale institusjonene i Vesten nå er i ferd med å forringes. Vesten er i ferd med å stagnere, sier han.