Ytringsfrihet

Statsborgere, men like fullt utlendinger

Belgia gjør det meste for å fremstå som vennligsinnet overfor islam. Man endrer navn på kristne høytider, fjerner juletre, og er nå i ferd med å kriminalisere islamkritikk. Men blir muslimer mer integrert av dette? Føler de seg mer belgiske? Nei, faktisk sier 60 prosent av unge belgiske muslimer at de tror at de aldri vil bli integrert i det belgiske samfunnet.

En ny studie fra det nederlandsspråklige Flandern viser videre følgende:

En av tre unge muslimer sier de har blitt diskriminert på skolen.

En av fem sier de har opplevd det samme på jobben.

Over 50 prosent sier de har blitt utsatt for rasisme.

Selv om 93 prosent av de spurte er belgiske statsborgere, betrakter 42 prosent seg som utlendinger.

Resultatet harmonerer med liknende undersøkelse i 2005, og vitner om integreringspolitikk som ikke fungerer. Det hjelper heller ikke å gjøre Belgia såkalt mer multikulturelt, som å kalle påskeferien for vårferien, eller å fjerne Brussels legendariske juletre.

Integreringsministeren i Flandern, Geert Bourgeois, mener at de unge muslimene burde jobbe mer og klage mindre.

«That so many young people feel discriminated against and do not feel accepted means that our society still has a lot of work to do. It’s actually an ‘us-them’ story. We as a society can and should still make an extra effort, but conversely, Muslim youth should do more as well. Perhaps an inverted research shows that we just think that young Muslims do not belong because they do not want to belong,» Bourgeois said.

I februar la seks politikere (tre av dem muslimer) frem et forslag til ny lovgivning i Belgia som vil kriminalisere “islamofobi”. “Islamofobi” skal sidestilles med antisemittisme (sic!), og skal kunne straffes med bøter og fengsel. Hvis vedtatt vil loven være et knytteneveslag mot ytringsfriheten i landet. Her er hva som kan gjøre en skyldig i ”islamofobi”. Hvis man:

  • Considers Islam to be a single monolithic bloc, closed and static, incapable of adapting to new situations;
  • Considers Islam to be separate and «different,» devoid of having any aims or shared values ​​with other cultures, not influenced by other cultures and not influencing other cultures;
  • Considers Islam to be inferior to the West, to be barbaric, irrational, primitive and sexist;
  • Considers Islam to be violent, threatening and supportive of terrorism, actively engaged in a ‘clash of civilizations’;
  • Considers Islam to be a political ideology, used for political and military purposes to establish its hegemony;
  • Rejects out of hand criticisms made by Islam of ‘the West’;
  • Shows hostility towards Islam to justify discrimination and social exclusion of Muslims;
  • Accepts hostility toward Muslims as natural and normal.

Altså skal enhver kritikk av islam forbys under dekke av å bekjempe diskriminering og rasisme. Stakkars islam. Tenk å bli ansett av sine forsvarere for å være så svak.

Ifølge en av forsvarerne av lovforslaget, politikeren Richard Miller, handler ikke lovforslaget om å forby kritikk av islam, det handler bare om ”å kjempe mot dem som bruker en variasjon av argument som resulterer i å skape ubehag hos den muslimske befolkningen”.

Og det ubehaget skal defineres av hvem? Og hvor mange må føle ubehaget før tiltale kan tas ut – for det er vel ikke slik at muslimer er en ”single monolithic bloc, closed and static, incapable of adapting to new situations”? Og hva gjøres med folk som tilhører Sharia4Belgium? Som understreker intenst at islam er “separate and «different,» devoid of having any aims or shared values ​​with other cultures, not influenced by other cultures”?

Må innrømme følgende: det hadde jo vært interessant om Belgia innførte en slik lov, som jo har vært ønsket fra mang et hold (særlig) internasjonalt. Jeg tror en slik lov kunne utløst mye moro, mye kaos, mye sinne, mye hat, i det hele tatt motsatt av hvordan den er ment å skulle fungere, altså sosialt harmoniserende, for så å bli avskaffet, til skrekk og gru for andre europeiske land.

Belgium Erasing Christianity for Islam