Innvandring

Politikk som virker

Follow the money, er et uttrykk mye brukt om avslørende journalistikk. Uttrykket er vel så relevant politisk, og krystalliserte seg nettopp i asylpolitikken i Danmark. Romfolk fra Serbia søker urettmessig asyl, men da lommepenger til forsørgelse ble erstattet med kantinemat, forsvant også asylbehovet.

Asylstrømmen av romfolk fra Serbia har tredoblet seg under den nye danske regjeringen. Nå er det slik at romfolket fra Serbia, et land som søker om EU-medlemsskap, vet godt at de ikke får asyl i Danmark, men med ny regjering som var langt rausere med goder til asylsøkere lot de ikke sjansen gå fra seg. En familie med to barn har under Sosicaldemokratiet, De Radikale og Socialistisk folkeparti, mottatt 8 528 kroner i måneden til forsørgelse. Da pengene ble fjernet og erstattet med kantinemat, droppet andelen asylsøkere fra Serbia fra 76 i mars måned til 16 i april, melder Den korte avis

Dette er et tydelig signal om at våre politikere har virkemidler å bruke for å begrense andelen som urettmessig utnytter asylinstituttet.