Ytringsfrihet

Ny verdiundersøkelse

Igjen har det anerkjente Pew Forum on Religion & Public Life utført en omfattende meningsmåling i den islamdominerte verden om hva folk tror og mener om sentrale samfunnsforhold. Igjen viser det seg at en del land utmerket seg voldsomt med overveldende støtte til å drepe frafalne og straffe sex utenfor ekteskapet med steining.

Den omfattende meningsmålingen viser at i land som Egypt, Afghanistan, Pakistan og i de palestinske områdene mener over 80 prosent av dem som ønsker sharia som lovgivning at steining er den riktige straffen for utenomekteskapelig sex.  I to land, Afghanistan og Irak, støtter majoriteten æresdrap av kvinner.

Over 80 prosent av muslimer i Pakistan ønsker sharia som landets lovgivning (84 prosent), det samme gjelder i Marokko (83 prosent.).

De som ber mest er også mest støttende til sharia som lovgivning.

rights_banner_praktutgave-ny_778x150

Mens 99 prosent av Afghanistans muslimer ønsker sharia som lovgivning, gjør kun åtte prosent det samme i Aserbajdsjan.

For dem som trives med såkalt Palestinaskjerf er det også verdt å merke seg følgende: ”kun” 66 prosent mener man skal drepe dem som forlater islam.