Ytringsfrihet

Ny verdiundersøkelse

Igjen har det anerkjente Pew Forum on Religion & Public Life utført en omfattende meningsmåling i den islamdominerte verden om hva folk tror og mener om sentrale samfunnsforhold. Igjen viser det seg at en del land utmerket seg voldsomt med overveldende støtte til å drepe frafalne og straffe sex utenfor ekteskapet med steining.

Den omfattende meningsmålingen viser at i land som Egypt, Afghanistan, Pakistan og i de palestinske områdene mener over 80 prosent av dem som ønsker sharia som lovgivning at steining er den riktige straffen for utenomekteskapelig sex.  I to land, Afghanistan og Irak, støtter majoriteten æresdrap av kvinner.

Over 80 prosent av muslimer i Pakistan ønsker sharia som landets lovgivning (84 prosent), det samme gjelder i Marokko (83 prosent.).

De som ber mest er også mest støttende til sharia som lovgivning.

Mens 99 prosent av Afghanistans muslimer ønsker sharia som lovgivning, gjør kun åtte prosent det samme i Aserbajdsjan.

For dem som trives med såkalt Palestinaskjerf er det også verdt å merke seg følgende: ”kun” 66 prosent mener man skal drepe dem som forlater islam.