Forskjellsbehandling og diskriminering

Nektet å håndhilse – 30 000 i erstatning

En mannlig praktikant i integreringsavdelingen ved Folkeuniversitetet i Trollhättan, nektet å håndhilse på sin kvinnelige sjef. Da sjefen insisterte at han måtte kunne håndhilse på hvem det måtte være, men at han var i sin fulle rett til å vaske hendene etterpå i tråd med sin religiøse overbevisning, klaget mannen saken inn for Diskrimineringsombudsmannen. Uttellingen var god: 30 000 kroner i oppreisning for krenkelsen.

Praktikantens sjef fikk en advarsel for brudd på kommunens mangfoldspolitikk.  

Trollhättan kommune valgte å reagere med kompensasjon og advarsel før Diskrimineringsombudsmannen hadde vurdert saken.  

Her er kommunens vurdering: 

»Klageren forklarede, at hans religion forbød ham at give hånd til udenlandske kvinder, og i henhold til reglementet har en person, som er blevet krænket på grund af sin religion ret til erstatning. Vi lavede en fejl og tog ansvar for den og udbetalte derfor erstatning,« siger Said Niklund, forvaltningschef i kommunen. 

Skulle denne tankegangen legges til grunn i tiden som kommer, kan man jo påberope seg krenkelser av alle mulige avskygninger med godt økonomisk utbytte, med henvisning til religion.

Kan kvinnen, som mannen ikke ville røre huden til, klage og oppnå erstatning? Antakelig ikke, da hun vanskelig kan peke på en religion som klageårsak.