Islam

Nei til Islam Net, ja til kjønnssegregering

Islam Net har søkt om å bli antatt som studentforening ved Høyskolen i Oslo og Akershus (HiOA). Svaret er et nei. Skolen avviser at avslaget handler om verdier, som kjønnsdelte arrangement, samtidig som nettopp dette temaet omtales i avslaget. Samme skole aksepterer egne bønnerom for kun muslimer – et rom til guttene og et rom til jentene.

HiOA er lyndende klar på at kjønnsinndelte arrangement ikke aksepteres ved skolen. Men hvorfor har de da gitt fra seg to rom til bønn for en god del år siden?

Slik svarer skoleledelsen på hvordan de kan avslå søknaden til Islam Net og å bli antatt som studentforening opp mot kjønnssegregerte bønnerom:

Høgskolen i Oslo og Akershus har hatt bønnerom for muslimer i seks år, der det også er blitt lagt til rette for separate bønnerom for gutter og jenter.

— Hvis det er slik at skolen ikke kan godta kjønnsdiskriminerende praksis, vil også denne typen bønnerom nå bli avviklet?

— Vi skal undersøke denne saken nærmere. Men at muslimske menn og kvinner ber hver for seg har med deres religionsutøvelse å gjøre. Å pålegge felles bønn ville være det samme som ikke å tillate religiøs praktisering. Det er en helt annen debatt.

Øh, en helt annen debatt? Har ikke kjønnssegregerte arrangement nettopp med religionsutøvelse å gjøre? Hvorfor ellers segregeres det? Hvis man sier nei til kjønnssegregerte arrangement, er ikke det ikke å tillate religiøs praktisering?

Her har noe tydeligvis gått meg huse forbi, eller?