Forskjellsbehandling og diskriminering

Muhammed diskriminert

Coca Cola kjører sommerkampanje i Europa. For å selge mer brus får halvliterflaskene påtegnet et egennavn. I nabolandet vårt Sverige er de 150 mest vanlige navnene plukket ut, og da oppstod problemet: Muhammed dukket opp på listen.

Denne pikante saken kan man jo velge å se fra ulike vinkler. Muhammed fikk ikke bli med i Coca Colas kampanje. Dette etter samråd med Islamiska Förbundet. Man valgte å gi fra seg reklameplassen for islam. Frivillig diskriminering kan det også kalles. Først tenkte jeg at dette må handle om redsel for en ny runde med hjertelig indikasjon fra de forurettedes rekker. Altså en ny form for Muhammed-krise. Men det er ikke dette som er motivet. Man vil ikke støte muslimer, heter det riktignok, ved å koble Muhammed til det forhatte USA  – Coca Colaens hjemland.