Innvandring

Media snur ryggen til organisert kriminalitet

Det har lenge vært godt kjent at tiggerne fra Romania er uløselig knyttet til organisert kriminalitet, og at det også sitter bakmenn i Romania i palass som er reist gjennom deler av tiggervirksomheten som kalles det moderne slaveriet, der også barn helt ned i fireårsalderen tvinges til barnearbeid. Tiggerne vi møter her i Norge er ikke de fattige. De fattige har ikke råd til reisen. Hvorfor viser ikke media oss de vulgære palassene i Romania?

BBC har det siste året vist den brutale virkeligheten bak tiggingen, den grove omsorgssvikten og utnyttelsen av små barn til aggressiv tigging, av barn og unge som læres opp i kriminell virksomhet, som mister alt hva et barns liv skal inneholde, kynismen som får voksne til å ta med gamle og syke foreldre på tiggerferden til et land som Norge – i håp om å få fart på givergenet til dårlig informerte nordmenn, og med mye mer.

I to avslørende dokumentarer, den ene Britain’s child beggersden andre Gipsy child thieves, brettes den brutale industrien ut, en industri der man anslår at et barn kan tigge til seg 100 000 pund i året, penger som går rett inn i vulgære palass med marmor og ti soverom til ”klanledere” og annen kriminalitet.

For om lag 20 år siden startet denne virksomheten rundt organisert kriminalitet opp. Det er ikke de fattige vi møter på gaten i norske byer, forteller sigøynere selv til BBC. De har ikke råd til å dra. Det er de som ikke trenger å tigge som kommer. Det er et lukrativt levebrød.

Akkurat som at det aldri har vært de fattige som kom fra Pakistan til Norge da innvandringen startet, ei heller at det er de nødlidende somalierne i dag som kommer.

Turid Theisen har hjulpet de virkelig fattige i Romania blant sigøynerne i mangfoldige år. Hun sier det samme

Den siste tiden har jeg sett flotte boliger, nei slott, som skyter opp i fattige deler av landet. Mye av dette er finansiert av pengene som tiggerne får fra Norge.

Jeg har sett palassene i Pakistan. Ja, type slott. Eid av norskpakistanerne som hadde råd til å reise hele veien til Norge.

Et av palassene i Little Norway i Pakistan.

Et av palassene i Little Norway i Pakistan.

Også Grete Faremo snakker feilaktig om fattigdom når tiggerproblematikken er på tapetet her hjemme:

Romfolket tilhører en utsatt europeisk minoritet. Problemene de står overfor, må løses gjennom tiltak i hjemlandene. Norge skal gjennom internasjonalt samarbeid bidra til at blant andre Romania settes bedre i stand til å møte fattigdomsutfordringene i eget land.

Nå vil Faremo ha mer forskning om de som kommer hit. Vel, se dokumentarene, du Faremo, så sparer du den millionen.

Vi trenger mer kunnskap om de menneskene som kommer til Norge for å tigge. Regjeringen foreslår derfor å bevilge én million kroner til et forskningsprosjekt om tigging, sier Faremo.

Hvorfor drar ikke NRK på tur til Romania nå før sommeren og viser den norske befolkningen, som sponser dem med over 4 milliarder skattekroner årlig, hva som er virkeligheten bak ”nøden” og lar oss møte de virkelig trengende?

Hvorfor skal vi lures? Hva er det politiske prosjektet til media? Til Regjeringen? Til alle dem som legger sin klamme hånd over denne uverdige tilstanden som hindrer sigøynerne i Romania å bli en integrert del av et moderne Europa?