Islam

Fraværet av moderate muslimer

Jeg savner de moderates muslimers handlinger. Hvorfor ser vi dem ikke samle seg i protest når tilhengere av PU bekjenner sitt hat mot demokratiet, vårt levesett og våre verdier, når flagg brennes eller opprør utløses fordi noen tegner Muhammed?

I en bydel med etnisk norsk tetthet vil politikere mer enn gjerne se mangfold, multikultur, kirker og moskeer nær sagt hånd i hånd. Det kjøpes opp boliger og budsjettposten for integreringstiltak økes.

Men hva da med de innvandrertette områdene? Vil politikere stå på kravene for å sikre etnisk mangfold med å bosette norske der? Eller har moralpolitiet og imamer/muslimer fått et så sterkt grep at vi vil få områder som vil bli muslimske for evig og alltid? Og hvilke konsekvenser vil i så fall slike områder få for ”vanlige muslimer”?

Vantro demokrater

Vil vi se at såkalte moderate muslimer reiser seg i protest mot slik inngripen i sin hverdag? Vil de fleste muslimer som kaller seg moderate, sette seg opp mot shariah-svermeriet? Eller vil det bety at de samme ikke lenger kan kalle seg muslimer?

Etter å ha lest på PU (Profetens Ummah, åpen facebookgruppe) ser jeg at de kaller muslimer som følger demokratiske spilleregler, for vantro. Men hva mener moderate muslimer selv, mon tro? Er man vantro om man er demokratisk orientert?

Mener de at ufeilbarlige Allah SWT og Muhammad bør moderniseres i tråd med tiden og landet de bor i her i vesten? Mener en moderat muslim at enkelte deler av koranen er så utopisk å følge i moderne tid, at det er på tide med en revidering?

Lydighet

I følge min venn Imad så består 90 prosent koranen av krigsretorikk og er rett og slett et politisk manifest for å lage en samfunnsstruktur som undertrykker folket til lydighet. Det kalles en religion, men er egentlig blitt det kun fordi man har hevet pisken over sitt folk i århundrer til alle underkastet seg dette systemet.

Imad er blitt en god venn, ikke minst på grunn av hans engasjement for ytringsfrihet og religionsfrihet/retten til ikke å tro. Som voksen er han blitt ateist, men har tilbrakt utallige timer i koranskole i Marokko med å resitere koranvers som seg hør og bør for en gutt fra en religiøs familie.

Eller som Siavosh skriver til meg: “Islam is the most dangerous religion in the world. If you want freedom, you must fight for women’s right. You must fight with Islam if you believe in equality for all women on the earth.” Siavosh har jeg møtt via FEMEN aksjonen og er også en mann som kjemper for det samme som Imad, men som er sterkt opptatt av kvinners mangel på rettigheter i arabiske land.

Eller som Ben skrev til meg: Jeg har reist fra hjemlandet mitt, bosatt meg i USA og skilt meg fra min altfor religiøse kone. Jeg elsker å leve i vesten, kunne puste fritt, tenke fritt.

Trojansk hest

Imad, Siavosh og Ben forstår ikke hvordan norske muslimer kan være så unnfallende mot det de innerst inne må innse er feil – om de er såkalt moderate.

Ifølge Imad er en moderat muslim en trojansk hest. Enten er man muslim eller så er man ikke muslim. Er man moderat og samtidig religiøs så viser man utad det man synes passer seg i landet man bor i for å tilsynelatende smelte godt nok inn, men følger koranen og dens lære med hode og hjerte.

En muslim er en som bekjenner seg til islam. Bekjenner du deg til islam så læres du opp i koranen. Resiterer du koranen fra du er liten for å bli en ”ekte muslim”, så bekjenner du deg til versene og erkjenner at du skal tilfredsstille Allahs SWT leveregler. Dermed kan du ikke være moderat, for du kan ikke velge ut noen vers av koranen og kun følge dem. Som Imad sier: Nesten alt handler om krig mot vantro og shariah og vold. Han ler av at vestlige moderate muslimer påstår at islam er en moderat og fredelig religion, som vi vantro ikke har forstått vil skape fred på jorden. Hvorfor lemleste de som ikke tror, tyver osv hvis den er fredelig? Hvorfor kreve ærbarhet av kvinner og straffe dem med pisk, steining og tvangsvoldtekt? Islam er kun egnet til en ting, å skape redsel og konflikter, hevder ham.

Moderate muslimer

Jeg savner de moderates muslimers handlinger. Hvorfor ser vi dem ikke samle seg i protest når tilhengere av PU bekjenner sitt hat mot demokratiet, vårt levesett og våre verdier, når flagg brennes eller opprør utløses fordi noen tegner Muhammed? Hvorfor samler tusenvis seg i Oslos gater når noen mener muslimer er blitt krenket? Skulle liksom tullefilmen Innocense of Muslims medføre at Norge begrenset ytringsfriheten? Har de ikke skjønt at ytringsfrihet er noe av det viktigste i et demokrati? Hvor var de moderate muslimene?

Vil ikke moderate muslimer hegne om og verne det som gjør at de kan leve som de vil uten shariah? Hvorfor viser ikke flere av dem dette offentlig? Er det allikevel redselen for Shaytan og å miste sin plass i Jannah som styrer dem til syvende og sist?