Islam

Tyskere ser islam som en trussel

Halvparten av tyskere ser islam som en trussel og mener at islam ikke hører hjemme i Tyskland. Det samme resultatet finner man i Sveits, mens i Spania mener 60 prosent som tyskerne. 42 prosent av amerikanere mener islam er farlig.

Undersøkelsen er utført av Bertelsmann Institute og presenteres eksklusivt i Die Welt  Den viser også at 18 prosent av muslimene i Tyskland er enige i at islam er farlig og ikke hører hjemme i Tyskland. Hvis dette stemmer kan det vanskelig tolkes annerledes enn at andelen frafalne muslimer i Europa må være langt høyere enn det man får inntrykk av i det generelle mediebildet og organisasjonslivet. Ettersom de toneangivende lærde i islam gjennom tidene og i dag mener frafall skal straffes med døden, er dette en god forklaring på hvorfor frafalne ikke toner flagget.   

I Tyrkia sier 25 prosent seg enige i påstanden om at islam er en trussel og ikke hører hjemme i landet. Den sekulære arven etter Gemal Atatürk kan forklare folks ønske om å skille religion og politikk, og at man opplever at islam har problemer med nettopp det sekulære.

Om lag en av ti tyskere mener at hinduismen, buddhismen og kristendommen er en trussel og ikke har sin plass i det tyske samfunnet. To av ti mener det samme om jødedommen.

Hva kan holdningen i Norge være? Jeg ville bli forundret om vi ikke ligger på det tyske og sveitsiske nivået, tross alle forsøk fra akademia og ytre venstre flanke på å stemple sunn skepsis og kritisk fornuft i møte med islam som fobisk.