Innvandring

Sverige forvandels til et 3.verdensland

Boken ”Invandring och mörkläggning - En saklig rapport från en förryckt tid” er tittelen på den viktigste bokutgivelsen i Sverige på mangfoldige år. Den dokumenterer vannviddet i Sverige knyttet til innvandringens konsekvenser: det svenske toget har for lengst forlatt plattformen med endestasjonen tredjeverden.

Det svenske samfunnet står overfor et økonomisk og kulturelt sammenbrudd. Det mener Morten Uhrskov Jensen om boken til professor Karl-Olov Arnstberg og sosionom og journalist Gunnar Sandelin, som vi tidligere har omtalt Slik omtaler Uhrskov Jensen utgivelsen i Jyllands-Posten:

På nær landene bag det hedengangne jerntæppe oplever samtlige vestlige lande en ikke-vestlig indvandring, der vil forandre Vesten og i sidste ende gøre Vesten til noget primært ikke-vestligt. Der er betydelige gradsforskelle mellem de berørte lande, både hvad angår omfanget af indvandringen og ikke mindst, når det kommer til graden af frihed til at tale om det, der sker. Kursen er dog i sat alle steder.

Sverige er alvorligt ramt på begge fronter. Den svenske politiske elite tillader masseindvandring i stort omfang, og samtidig hersker der totalitære tilstande med hensyn til at kunne tale om det. Det er da også sigende, at professor Karl-Olov Arnstberg og socionom og journalist Gunnar Sandelins bog ikke er blevet omtalt i et eneste mainstreammedie i Sverige. Sådan må det åbenbart være i landet, hvor karrieren kan blive ødelagt, hvis man ytrer sig kritisk om indvandringen.

Opdragelse

Det svenske folk skal ikke oplyses om indvandringens konsekvenser, det skal opdrages til at mene det rigtige. Bogens helt store styrke er dens omfattende dokumentation for galskaben, både gennem udtalelser af politikere, mediefolk og andre og gennem dens omfattende datamateriale.

Den svenske politiske elites holdning er glimrende opsummeret ved følgende citat fra 1997 af et svensk rigsdagsmedlem:

“Racisme og fremmedfjendskhed skal kriminaliseres og jages. I et demokrati går det ikke an at finde på undskyldninger, f.eks. at der er noget galt med flygtninge- og indvandrerpolitikken.”

Så kan det vist ikke udtrykkes tydeligere, hvad hensigten er. Svenske medier er helt med på den, og journalisters troværdighed er af samme grund helt i bund. Kun 23 procent af svenskerne har tillid til journalisterne, mens 64 procent ikke tror på, at medierne fortæller sandheden om indvandringen. Det kunne redaktøren af journalisternes eget blad ikke forstå, og hun skrev følgende kostelige sætning efter i øvrigt at have bestemt sig for, at der måtte være tale om en målefejl:

“Hvordan kan en erhvervsgruppe, som er så betydningsfuld, som arbejder så hårdt, og har så stærke etiske regler, have så lav tillid i offentligheden?”

Den lader vi lige stå et øjeblik.

Befolkningsudskiftningen

Den går raskt i Sverige. Alene i perioden 2000-2011 har Sverige givet opholdstilladelse til 703.126 personer. I samme periode er antallet, der er født i Sverige med to svenskfødte forældre, faldet med 103.063 personer. Vi taler om et land med i dag godt 9,5 millioner indbyggere. Det kan tydeligvis ikke gå hurtigt nok med at få erstattet de etniske svenskere med nogle helt andre.

Asyl og hvad deraf følger

Sverige tager imod suverænt flest asylsøgere i Europa målt på indbyggertal. I perioden januar 2007 til september 2012 drejede det sig om 176.089 personer eller 1.890 pr. 100.000 indbyggere. I Danmark er det tilsvarende tal 380 pr. 100.000 indbyggere.

I vanvidslandet Sverige diskuteres det i ramme alvor at give børn af afviste asylsøgere ret til at gå i skole i det regulære svenske samfund. Det foreslås også i fuldt alvor, at afviste asylsøgere skal have ret til at søge arbejde og bolig i Sverige. Det drejer sig om mange tusinde mennesker. Disse illegale – nå nej, “papirløse” på nysprog – skal altså kunne få de samme rettigheder som alle andre på trods af, at de er illegale, nå nej og så videre.

Asylbedrageriet i Sverige er enormt. Flygtninge”børn”, som for længst er ude over deres teenageår, er en industri i sig selv. Disse “børn” får efterfølgende, naturligvis, lov til at få familiesammenføring til Sverige.

Omkostninger, forskningen og et afsindigt parti

Den økonomiske byrde er selvfølgelig enorm. Tallet er uklart, da der ikke regnes på det, så alt fra 30 til 110 milliarder svenske kroner i årlige udgifter er en mulighed. De svenske “forskere” er om muligt endnu værre end vore hjemlige, som ellers er slemme nok, som det netop er blevet demonstreret i en bog herhjemmefra.

Endelig har Sverige det nok mest ekstremistiske parti i den vestlige verden med indflydelse. Miljøpartiet, der siden 2010 har indgået udlændingepolitiske aftaler med den såkaldt borgerlige regering i Sverige, ønsker fuldstændig fri indvandring med fulde sociale ydelser til denne verdens fortrykte. Naturligvis, det manglede da bare.

En uhyggelig historie

Invandring och mörkläggning er særdeles skræmmende læsning. Den skal være varmt anbefalet. Ikke fordi indholdet er behageligt, men fordi det svenske økonomiske og kulturelle sammenbrud, som vil komme, står mejslet i sten efter endt læsning.