Politikk

Overvåker islamkritikere

Den tyske delstaten Bayern knebler kritikere av planer om en gigantmoské i München som antakelig sponses av wahabbistene i Qatar. Kritikerne, et nettsted og en organisasjon, er satt under overvåkning og er erklært grunnlovsstridige. Kritikerne er særlig bekymret for muslimers integrering i tyske frihetsverdier, da spesielt kvinner, som de mener er islamistenes første ofre. De kreftene som står på motsatt side, er imidlertid fredet av myndighetene.

Dette kan vanskelig kalles annet enn å snu verden fullstendig på hodet. Når (antakelig) Qatar vil bygge et moskékompleks på 6 000 kvadratmeter, som kalles ”Senter for islam i Europa – München”, som skal koste 40 millioner euro, burde ikke bare frihetsbevisste borgere være på vakt, men i aller høyeste grad myndighetene også. Så skjer det motsatte: på en pressekonferanse nylig presenterte Bayerns innenriksminister, Joachim Herrmann, en årsrapport om trusler mot det tyske demokratiet. I denne settingen pekte han ut bevegelsen Die Freiheit Bayern (DFB) og nettstedet Political Incorrect (PI) som nå overvåkes av sikkerhetstjenesten. Kritikken av mosképlanene defineres som ”høyreekstrem”.

Eller som de ”islamkyndige” Herrmann sier det om DFB og PI: de er “høyreorienterte ekstremister”, som søker “tyske velgeres oppmerksomhet under dekke av å være en sivil bevegelse. På denne måten utnytter de for eksempel diskusjonen om å bygge moskeer, på en ukonstitusjonell måte, for å vekke fordommer mot muslimer og islam”.  Videre mener han at intensjonene er å spre “frykt for muslimer og nedvurdere dem”. Alt dette fordi disse tror at “islam er en trussel” mot tysk lov. Dette fører igjen til at “religiøs frihet, menneskelig verdighet og prinsippet om likeverdig behandling som er nøkkelkomponenter i vår liberale demokratiske orden”, trues.

Da får vi se om det blir en moské, og om den vil sikre alle tyske borgere religiøs frihet, likhet for loven og verdighe liv, og at moskeen likeledes sikrer at det tyske liberale demokratiets prinsipp ikke bare videreføres, men også styrkes.

Det blir i så fall den første stormoskeen jeg kjenner til som har et slikt verdigrunnlag.

Herrmann kunne med hell søkt seg en annen arena for å bidra med sine briljante tanker og ditto samfunnsforståelse.

Germany Cracks Down on Critics of Mega-Mosque