Islam

Hvor moderate er de «moderate»?

Når ordet «moderat» blir brukt, er ikke «muslim» langt unna. Jeg tror de muslimene som virkelig er moderate, er ganske lei av alle dem som kaller seg moderate, men som i virkeligheten bærer på ganske ekstremistisk tankegods.

kaldbønn

I Norge liker vi moderate mennesker. Vi liker dem fordi de virker så fornuftige. Ja, i alle fall når vi sammenligner dem med gærningene. Du vet, sånne som står utenfor den amerikanske ambassaden og skriker. Derfor fremstår et demonstrasjonstog mot en amerikansk amatørfilm nærmest som en fredsmarsj der alle holder hverandre i hendene og synger «Barn av regnbuen». I virkeligheten er det en massiv protest mot ytringsfriheten, noe som burde bekymre oss alle.

Når ordet «moderat» blir brukt, er ikke «muslim» langt unna. Det er ikke min skyld, og hadde det vært opp til meg, skulle vi alle snakket mindre om islam og mer om positive og spennende ting, som for eksempel vår egen norrøne kulturarv. Men når den politisk korrekte venstresiden stadig hevder at islam er en moderat religion, er det nødvendig å peke på hvorfor dette åpenbart er feil. Islam er ikke en moderat religion. Islam har aldri vært moderat og vil trolig aldri bli det. Den er i sin natur langt mer ekstrem enn de andre store verdensreligionene.

Et slikt utsagn er selvsagt svært provoserende for enkelte, men det gjør det ikke mindre sant. Sannheten er ofte vond å svelge, og i dette tilfellet er den i tillegg ganske kvalmende.

Islam versus muslimer

Før jeg trekker frem den åpenbare intoleransen og ekstremismen som ligger i kjernen av islam, vil jeg trekke et skarpt skille mellom islam og muslimer. Det finnes selvsagt moderate muslimer, folk som ser på sin muslimske kulturbakgrunn som intet annet enn nettopp en kultur som de føler seg knyttet til i større eller mindre grad. Disse muslimene protesterer ikke mot amatørfilmer, de nekter å få skåret forhuden av ungene sine, og de spiser, tenker og gjør som de vil. Hvor stor andel av norskbosatte muslimer som er moderate muslimer, vet nok ingen med sikkerhet. Mitt inntrykk er at mange av våre moderate muslimer ikke engang kaller seg muslimer. De er muslimer på samme måte som jeg er kristen. Jeg tror ikke på Gud og Jesus, men jeg har, i likhet med mine jevnaldrende, en kristen kulturbakgrunn.

Så vi vet at det finnes moderate muslimer. Men islam er ikke moderat. Det er så mye i islam som er uforenlig med et vennlig og demokratisk samfunn at jeg vet nesten ikke hvor jeg skal begynne. Men la oss først se litt på kvinnesynet.

Det er blitt sagt at man kan bedømme et samfunn ut fra hvordan det behandler kvinner, barn og dyr, og i så måte kommer ikke nåtidens muslimske land særlig godt ut av det. Islam behandler kvinner som annenrangs mennesker på mange måter, og som vi vet kan ikke muslimske kvinner gifte seg med andre enn muslimske menn.

Rasisme i antirasistisk fortolkning

La oss stanse opp ved dette. Muslimske kvinner kan ikke gifte seg med ikke-muslimer. Det er da virkelig ikke moderat. Det er det motsatte av moderat. Jeg vil faktisk kalle det både diskriminerende, kontrollerende og, hvis jeg skal følge antirasistisk rasismeforståelse, svært rasistisk. Jeg er ganske sikker på at du er enig i at det er ganske ekstremt å si til noen at de bare kan gifte seg med folk fra en bestemt religion.

I islam kreves det at kvinner skal dekke til håret. Det hevdes riktignok at dette egentlig ikke er en del av den tradisjonelle oppfatningen av islam, men skikken med hijab og burka er nå så utbredt at den nærmest er blitt islams fremste kjennetegn. Personlig har jeg ikke noe imot at folk kler seg rart, og hvis det bare dreide seg om et klesplagg, ville jeg ikke brydd meg. Men de fleste som har studert denne skikken, vet at hijab og burka først og fremst er et problem for de kvinnene som ikke dekker seg til. Kvinner som ikke dekker seg til, ses på som «urene», og det hersker en utbredt oppfatning om at de «ber om det» når det gjelder overgrep. Det er ikke moderat. Det er faktisk både ekstremt og diskriminerende.

Alt annet enn moderat

Og det er mer å ta av. I islam kreves det at dyr skal slaktes uten bedøvelse. De skal vendes mot Mekka, en imam skal lire av seg noen religiøse fraser, og så skal strupen kuttes. De fleste vil kalle det dyreplageri. Ja, jeg er klar over at moderne landbruksindustri er grusomt, men de fleste av oss er i det minste interessert i å gjøre den mer human. I islam er ikke dette noe tema. Dyret skal underkaste seg herskerrasens tro og drepes på grusomt vis. Også jødene har en tradisjon for dette. Og det er alt annet enn moderat.

Alt dette som jeg nå har nevnt og mer til, går selverklærte «moderate» muslimer inn for. Men de er bare moderate når man sammenligner dem med tullingene som skriker utenfor den amerikanske ambassaden, som krever at homofile skal steines og som generelt sett fremstår som om de har en IQ lavere enn skonummeret. I virkeligheten er det alt annet enn moderat å kreve å få skjære forhuden av spedbarn. Det er ikke moderat å nekte kvinner å gifte seg med ikke-muslimer, og det er ikke moderat å hevde at alle ikke-muslimer kommer til helvete.

Jeg tror de muslimene som virkelig er moderate, er ganske lei av alle dem som kaller seg moderate, men som i virkeligheten bærer på ganske ekstremistisk tankegods. Det ville i hvert fall jeg vært.