Religiøse og politiske symboler

Forbud også i Akershus mot ansiktsslør

Fylkesrådmannen i Akershus vil ha forbud mot niqab og burka i videregående skole. Tron Bamrud vil gå lengre enn Østfold som vedtok forbud i fjor. Bamrud vil inkludere hele skolens område som forbudssone, ikke bare i selve undervisningen. Regjeringen glimrer med sitt fravær.

Så lenge Regjeringen ikke tar verdiansvar, legges byrden på den enkelte fylkesrådmannen eller skoleledelsen ved de enkelte skolene. Jeg synes det er et merkelig valg av Regjeringen, da det er mer enn god grunn til å tro at det er stor støtte å hente i befolkningen for et landsdekkende forbud mot ansiktsslør på både lærere og elever i grunn- og videregående skole. Slik situasjonen er nå, er det typisk enkeltelevers bruk av ansiktsslør som utløser krav om forbud. Så også i Akershus. For: Det er ei jente ved en videregående skole som har utløst forslaget om forbud, melder Romerikes Blad.

Saken har sitt utspring i en konkret sak på en videregående skole i fylket. En avgangselev bruker niqab på skolen, og ledelsen ser dette som vanskelig.

Fylkesrådmann i Akershus, Tron Bamrud, mener Niqab og burka hemmer læring i skolen.

– En viktig grunn er å sørge for høyest mulig læringsutbytte for elevene, og det gjør man ved at man kan se elevene. Det er også et annet hensyn, hensynet til medelevers trygghet og ønske om identifisering, sier Tron Bamrud til NRK.

Osloskolen innførte forbud mot ansiktstildekning i 2006, mens Østfold fulgte opp med et ”mildere” forbud i fjor, der det er tillatt å bruke ansiktsslør i friminuttene.

Saken skal behandles av hovedutvalget i Akershus fylkeskommune innen kort tid.