Innvandring

Fire byer med britisk mindretall

Slough, Luton, Leicester og London. Dette er byene der britene nå er i mindretall. På 2000-tallet kom det årlig rundt en halv million innvandrere til de britiske øyene. Tallet skal ned i 100 000 i året, men uansett hva regjeringen får til, blir innvandringen et hett tema i nasjonalvalget om to år.

I Slough, 30 minutter med tog fra London, anser kun 34,5 prosent seg som etniske briter. I Storbritannia er talelt 80,5 prosent.

Det merkes på velferdstilbudte at Storbritannias befolkning endres. Derfor sier David Cameron at han vil stramme inn på en rekke goder til utenlandske arbeidere, som gratis helsetilbud og sosialstøtte, at man må arbeide lengre for å ha krav på arbeidsledighetstrygd, og at hvis barn ikke fysisk oppholder seg i Storbritannia fjernes barnetrygden.

Aftenposten i dag (ikke på nettet).