Arbeid og utdanning

Ansvarsfraskrivelse

I sin biografi skrev Karita Bekkemellem at statsminister Jens Stoltenberg er konfliktsky. Vi har lenge ventet på klar handling knyttet til det som kan bli sommerens store føljetong i media: romfolkets tigging og boligforhold. Men Regjeringen vil ikke ta grep. Den overlater det til den enkelte kommunen å avgjøre om det er forbudt eller ei å tigge.

Karita Bekkemellem ga ut biografi i 2009, der hun ikke la fingrene i mellom om hva hun mente om Stoltenbergs lederegenskaper Er det dette vi ser nå som Regjeringen har tatt avgjørelsen om ikke å avgjøre hvordan romfolkets tigging skal møtes? Rettere sagt: Regjeringen foreslår en endring i politiloven slik at kommunene kan regulere tid og sted for tigging. Dette skal visstnok være mindre ressurskrevende for politiet enn et generelt tiggeforbud, noe verken politiet eller Oslos byrådsleder  har tro på.

Tigging må kunne vurderes som arbeid, ikke minst ut fra at de tiggende selv forteller at dette er deres viktigste inntektskilde. Arbeid for utlendinger i Norge krever formell arbeidstillatelse før man kjører innover Norges grenser. Er det vanskeligere enn dette?