Terrorisme og ekstremisme

Terroren kryper nærmere og nærmere

Nøyaktig et år etter at Mohamed Merah drepte jødiske barn og en rabbiner i Toulouse gikk politiet sør i Frankrike til arrestasjon av tre militante islamister som man mener var nær ved å gå til et terrorangrep. Mens i Tyskland ble tre salafister arrestert av politiet i går, mistenkt for å planlegge mordattentat mot ytterliggående islamkritiker. Samtidig la tyske myndigheter ned forbud mot tre salafistorganisasjoner, mens i Nederland er terrorfaren økt til ”anselig”, og i Storbritannia ser man en bølge av jihadister som verver seg til kamp i Syria.

Arrestasjonene i utkanten av Marseille har ikke fått oppmerksomhet i Norge, tross at politiet, som fant våpen og eksplosiver i hjemmet til en av de arresterte, mener at et terrorangrep var nært forestående. De arresterte skal ha ønsket å kopiere helten sin, Toulouse-morderen Mohamed Merah.

I går gikk tysk politi til arrestasjoner av fire militante islamister som mistenkes for å planlegge å drepe Markus Beisicht, advokat og sentral i den ytterliggående bevegelsen Pro-NRW  Arrestasjonen skjedde parallelt med at myndighetene bannlyste tre salafistgrupper i Tyskland.

I Nederland mener myndighetene at grunnet jihadister som verver seg til kamp i Syria, er terrorfaren på nederlandsk jord økende. Derfor er trusselnivået økt fra ”begrenset” til det nest høyeste, ”anselig”. Neste steg på stigen er ”kritisk”.

rights_banner_praktutgave-ny_778x150

Også på den andre siden av kanalen er myndighetene bekymret for jihadvirksomheten. Det snakkes om ”en bølge” av jihadister som nå kriger i Syria. Anslaget er over 100 personer og at rekrutteringen fortsetter.

I Norge snakker PST om “et titalls” personer  som er i kamper i Syria. Også her til lands er det store spørsmålet: vil kamptreningen føre til terrorhandlinger når de vender tilbake til Norge?