Terrorisme og ekstremisme

Terroren kryper nærmere og nærmere

Nøyaktig et år etter at Mohamed Merah drepte jødiske barn og en rabbiner i Toulouse gikk politiet sør i Frankrike til arrestasjon av tre militante islamister som man mener var nær ved å gå til et terrorangrep. Mens i Tyskland ble tre salafister arrestert av politiet i går, mistenkt for å planlegge mordattentat mot ytterliggående islamkritiker. Samtidig la tyske myndigheter ned forbud mot tre salafistorganisasjoner, mens i Nederland er terrorfaren økt til ”anselig”, og i Storbritannia ser man en bølge av jihadister som verver seg til kamp i Syria.

Arrestasjonene i utkanten av Marseille har ikke fått oppmerksomhet i Norge, tross at politiet, som fant våpen og eksplosiver i hjemmet til en av de arresterte, mener at et terrorangrep var nært forestående. De arresterte skal ha ønsket å kopiere helten sin, Toulouse-morderen Mohamed Merah.

I går gikk tysk politi til arrestasjoner av fire militante islamister som mistenkes for å planlegge å drepe Markus Beisicht, advokat og sentral i den ytterliggående bevegelsen Pro-NRW  Arrestasjonen skjedde parallelt med at myndighetene bannlyste tre salafistgrupper i Tyskland.

I Nederland mener myndighetene at grunnet jihadister som verver seg til kamp i Syria, er terrorfaren på nederlandsk jord økende. Derfor er trusselnivået økt fra ”begrenset” til det nest høyeste, ”anselig”. Neste steg på stigen er ”kritisk”.

Også på den andre siden av kanalen er myndighetene bekymret for jihadvirksomheten. Det snakkes om ”en bølge” av jihadister som nå kriger i Syria. Anslaget er over 100 personer og at rekrutteringen fortsetter.

I Norge snakker PST om “et titalls” personer  som er i kamper i Syria. Også her til lands er det store spørsmålet: vil kamptreningen føre til terrorhandlinger når de vender tilbake til Norge?