Ytringsfrihet

Nei, vi kan ikke snakke om det

“Kan vi snakke om det”? Den berømte setningen skal tilhøre Theo van Gogh, formulert da han lå døende i Amsterdams gater i 2004. Setningen ble til den suksessrike danseforestillingen ”Can we talk about this?”, med danselegenden Lloyd Newsons dansekompani DV8, også oppført i Oslo i fjor. Temaet er hva man ikke kan snakke om, ikke kan si, knyttet til islam. Både BBC og Channel 4 bevitner forestillingens tema. Ingen av kanalene vil kringkaste forestillingen.

HRS så den fantastiske forestillingen i fjor vår i Oslo. Den kunstneriske kvaliteten var i særklasse, og de samfunnskritiske problemstillingene knyttet til sensur i ”Allahs navn”, offerrolle, klynk og skrik om rasisme og islamofobi når man påpeker faktiske forhold knyttet til mangel på integrering av muslimer generelt, diskriminering av andre minoriteter, altså ikke-muslimske minoriteter, er av de mest aktuelle problemstillingene i dagens Europa.

I Weekendavisen i 20004 etter at Theo van Gogh ble drept, skrev jeg følgende:

Han hadde akkurat avsluttet arbeidet med filmen om Pim Fortuyn, den nederlandske og innvandringskritiske politikeren som ble drept grunnet sine ytringer. Så ble han selv drept for sine seneste ytringer i en film om misbruk av kvinner i islams navn. Skuddene som tok livet av filmregissør Theo van Gogh, vitner om et nytt Europa, et Europa der ytringsfriheten er på vikende front. Ja, ikke bare på vikende front. Alle som er engasjert i debatten om det nye flerreligiøse Europa, vet godt hvor grensen går for offentlige kritiske ytringer om islam. Det visste selvsagt også Theo van Gogh da nederlandsk fjernsyn nylig viste filmen ‘Submission’ i beste sendetid. Men van Gogh nektet å underkaste seg kreftene som arbeider for å avskaffe demokratiet. Kan vi håpe at hans meningløse død gir oss andre meningers mot?

Dette er snart ni år siden, og man kan med rette si at det ble med håpet. Selvsensuren har bredt om seg, ytringsfriheten daler, og det er ingen tegn til at vinden skal snu. Tvert om.

Sist ut for å bekrefte dette er BBC og Channel 4, som ikke vil vise sine seere ”Can we talk about this?”, som har vunnet 17 internasjonale priser. Channel 4 begrunner avgjørelsen med ”det nåværende klimaet” (altså ikke miljøet, men det åndelige klimaet).  BBC har, så vidt jeg har registrert, ikke kommet med en offentlig begrunnelse, men at de ikke nølte med å vise Jerry Springer – The opera som blant annet inkluderer Jesus i bleie, sier vel sitt.

Kanskje på tide at muslimer selv protesterer mot mangel på likebehandling?

One Law for All reagerer kraftig på selvsensuren, og oppfordrer til seerprotest:

You may remember Lloyd Newson’s verbatim hit play ‘Can We Talk About This?’ which enjoyed a successful run at London’s National Theatre and Sydney Opera House amongst others. The play focused on the reluctance of media and political figures to openly discuss the dangers of Islamism and Sharia law.

Featuring speeches and interviews with leading figures from across the political and cultural spectrum, including One Law for All’s Maryam Namazie and Anne Marie Waters, the play explored issues of freedom of speech, censorship and violence, as well as the impact of significant events such as the ‘Rushdie Affair’, the murder of Dutch film-maker Theo Van Gogh, and the Mohammed cartoons.

‘Can We Talk About This?’ received rave reviews around the world and won several high profile awards, including ‘Best Dance or Ballet’ (Helpmann Awards, Australia 2012) and dance ‘Production of the Year’ (Germany, 2011/12).

Channel 4 decided not to commission the play due to the ‘current climate’ even though Lloyd Newson’s last film, the Cost of Living, was commissioned for Channel 4 and won 17 international awards, including a Prix Italia and the coveted Rose D’or. Similarly the BBC, which had commissioned previous films from Newson, declined to film the play though they broadcast ‘Jerry Springer – The Opera’ (which featured Jesus Christ in a nappy). So much for the supposed ‘bravery’ of Channel 4 and the ‘impartiality’ of the BBC when it comes to Islam!

This blasphemy-law-by-stealth must be opposed. One Law for All vehemently objects to the climate of censorship and fear when it comes to Islam and calls on supporters of freedom of expression to exert pressure on UK broadcasters to screen this highly successful and relevant play. We must demand an end to censorship particularly for the many who are suffering under Sharia law and Islamism across the world and facing threats, imprisonment and the death penalty for merely speaking their minds.

Please write to the BBC at BBC Audience Services, PO Box 1922, Darlington DL3 0UR and/or Channel 4 at Channel 4 Television Corporation, 124 Horseferry Road, London SW1P 2TX and ask for this important production to be screened.