Politikk

Madam Mims ordsky

- ordliste og begrepsforklaringer angående saken om SOS rasisme, NDL, spioner og kontraspioner. Dette må du få med deg, for i det hele tatt å ha en sjanse til å henge med på denne spennende serien!

Forvirret? Ikke fortvil, du er ikke alene. Hvem er høyreekstreme, hvem er antirasister, hvem er spioner, hvem juger og hvem snakker sant?

Det er ikke lett å vite, men etter den siste tidens avsløringer som viser et sammensurium av journalister, agenter, informanter, antirasismeorganisasjoner og opprettelse av NDL i deres regi, så kan det være på sin plass med en begrepsavklaring.

Listen inneholder lenker til utfyllende forklaringer siden det er altfor omfattende å ta med seg all informasjonen inn i denne listen. Siden vi allerede er svimeslåtte er den ikke i alfabetisk eller kronologisk rekkefølge, men ordnet etter samme system som en hvilken som helst dokumentar fra NRK, altså etter innfallsmetoden:

NRK: Norsk rikskringkasting, tidligere den eneste TV-kanalen i landet, finansiert ved innkreving av lisenspenger fra alle med TV eller radio. Nå en TV-kanal blant mange andre, fortsatt finansiert ved innkreving av lisenspenger fra alle med TV og radio.

Brennpunkt: Dokumentarprogram på NRK, som vil sette søkelyset på misforhold i samfunnet. Redaksjonen opplyser om at alle tips behandles konfidensielt, og at alle kilder beskyttes. Dette gjelder sannsynligvis bare dersom de har noen. Bred journalistisk fantasifullhet er en fordel for ansettelse, derfor har NRK også flyttet journalisten som lagde den famøse dokumentaren, om den like famøse romkvinnen, fra Dagsrevyen over hit?

Lorry: Restaurant og pub i Oslo, beskrives på sin hjemmeside som: « … en av Oslos mest populære og mytomspunne restauranter.» og « … Lorry appellerer til en bred målgruppe, folk fra øst og vest, ung og gammel, politikere, næringslivsfolk, journalister, skuespillere, forfattere, kunstnere, kulturpersonligheter og mange, mange andre.» – Underskrives! Restauranten ble brukt som arnested for «a cunning plan» for å lage litt spenning i hverdagen for Non-Profit Organizations og PST-informanter som gir uttrykket «Fylla har skylda» nytt innhold.

«Fylla har skylda»: Begrep som kan koste samfunnet masse penger hvis fyllevrøvlet blir rapport inn som etterretningsinformasjon av PST-informanter som sover med cowboystøvlene på. Bevismaterialet består ofte av skjulte opptak gjort etter provokasjonsmetoden. Opptakene trenger ikke være all verden, for det kan vises til at «en måtte være der for å skjønne det» hvis noen stusser over innholdet. Dette igjen kan fint være nok til å gi pressen blod på tann, utløse politiaksjoner og legge folks liv i grus.

Non-Profit Organizations: Ikke-kommersielle og ideelle organisasjoner som jobber for knapper og glansbilder og for en bedre verden. Hvis ikke de samme har et sugerør i statskassen.

Statsstøtte: Trengs for å holde liv i Non-profit organizations og deres eksperter, rådgivere og informanter, slik at grupper som NDL ikke får befestet seg i folket. Ofte holder det med rundt 50 millioner kroner per organisasjon.

Infiltratøren: Brennpunktprogram om PST-informanten Chris Høibø, og samarbeidet mellom Høibø, Jon Hagen og SOS rasisme, og deres opprettelse av NDL.

NDL: Norwegian Defence League, opprettet av SOS rasisme og PST-informanten Chris Høibø og sheriff-assistent Jon Hagen for å vise hvor utbredt høyreekstremisme er i Norge i dag.

PST: Politiets sikkerhetstjeneste. Bruker ofte kilder for å få tak i informasjon for å kunne presentere en trusselvurdering. Kildene er vanligvis hemmelige, bortsett fra de som ikke klarer la være å rope det ut i rikskringkastende fjernsyn (NRK).

Kilder: Personer som vet noe de brenner etter å dele med andre, for eksempel NRK og Brennpunkt, eller PST. Ofte trodd på sitt ærlige ansikt og intense fremferd. Må ikke forveksles med dokumenterbar informasjon.

Dokumenterbar informasjon: Mye brukt i rettssaler, ellers lite sett og omtalt.

Christian Høibø (Chris Høibø): Er 007-agent i egne øyne, Jaques Clouseu i andres. Spion og kontraspion som har rotet til nettverket sitt og spionert i alle retninger. Informant for PST, som har vært litt for ivrig i tjenesten og tatt litt av på eget initiativ. Han går også under navnet Chris Alexander, og er journalistspire og hobbyfotograf med drømmer som ble kjøpt litt for store, men med håp om å vokse seg inn i dem, kanskje ved hjelp av en liten innleggssåle eller to. For andre en Nyttig idiot.

Nyttig idiot: Nedlatende uttrykk om noen som løper andres ærend, uten å være klar over det selv. Opprinnelig brukt av Lenin. Mye brukt som strategi av kjente norske Non-Profit Organizations.

Håvar Krane: Også kjent som Nyttig idiot. Plassert inn i stillingen som leder og heltidsklovn i NDL, av Chris Høibø.

Lena Andreassen: En ny Nyttig idiot og politisk jojo. Også plassert inn som leder og heltidsklovn i NDL (og arvtager etter Håvar Krane) av Chris Høibø.

Jon Hagen: Er seg selv, og knapt nok det. Han er PST-underagentassistent, fisket opp på veien av Chris Høibø og beæret med delegert ansvar som Partner in Crime av Chris Høibø og dermed spion by proxy. Også han er journalist.

Sigve Ås: Er i følge Dagbladet SOS rasisme i forkledning. Han oppgir i sin profil på facebook at han både har Handelshøyskolen BI og bor i Bodø, og har en kort CV liggende åpent ute. Beskrivelsen han har lagt ut om seg selv er kanskje mangelfull, men det er ingenting mot profilbildet, som har vært det samme i mange år. Andre kilder sier i følge ryktebørsen at dette også dreier seg om Chris Høibø i forkledning. Muligens en fusjon.

130302_01_MM

SOS rasisme: Var en gang i tiden en tverrpolitisk barne- og ungdomsorganisasjon, men ble i 1993 kuppet av Tjen folket, med håp om å samle sammen nok penger og sint ungdom til å velte landets regjering og overta ved et kupp.

SOS rasisme etterforskers i disse dager for bedrageri, trygdesvindel og falsk forklaring av politiet i Haugesund, og er tidligere dømt til å betale tilbake 17 millioner kroner fordi de har jukset til seg økonomiske midler ved å lyve på seg en mengde medlemmer som ikke finnes. Rettssaken er berammet til høsten. Der vil det kanskje komme frem flere allianser og infiltreringer, det er hvis de kan finne vitnene og de impliserte, et lurt tips kan være å lete på facebook eller andre sosiale medier.

Ifølge egen beskrivelse er SOS rasisme «Norges eneste demokratiske medlemsorganisasjon som bruker alle sine krefter i kampen mot rasisme og nazisme.», og i tillegg en «veldedig organisasjon» hvorpå de tar fra folk flest og gir til seg selv. Den enorme medlemsmassen kan ses på dette bildet, hentet fra deres facebookside, og viser en veldig folkemengde som jubler og løfter armen i ren glede over en stor karismatisk taler fra SOS rasisme.

130304_MM2

Tjen folket: Kupptakerne ved revolusjon kan fint presentere seg selv:

130304_MM3

Nye SOS rasisme: Er SOS rasisme med blanke ark og tegnestifter til, eller Tjen folket 2.0 om du vil. De samme mennesker, med den samme gløden, men med null penger. Der den tidligere omgangstonen gjaldt eiendomskjøp og opprettelser av 270 lokallag, er det hele nå skrumpet inn til ett lokallag, i Trondheim, og loppemarkeder for å tjene inn til trykking av gule hender. Antakelig vil også snart Nye Kjell Gunnar Larsen og Nye Kenneth Fuglemsmo lanseres, i takt med domfellelser fremover.

Kjell Gunnar Larsen: Sjefsantirasist, edderkopp og fulltidsorakel i henholdsvis Tjen Folket og SOS rasisme, og en mann med flere hatter enn de fleste, en slags antirasistisk hatt-over-hatt-general. Larsen er en mann som står på mer enn de fleste, av ren antirasistisk stålvilje, for i tillegg til å være 80 prosent ufør er også Kjell Gunnar Larsen blant annet:

• Daglig leder i SOS rasisme
• Ansatt som hovedkasserer (20 prosents stilling)
• Landsstyremedlem
• Leder av økonomiutvalget
• Leder av Haugesund SOS Rasisme
• Leder av Rogaland SOS Rasisme
• Daglig leder og styreleder i Aktivisteiendom AS
• Revisor for flere lokallag

Kenneth Fuglemsmo: Kameleon i Nye SOS Rasisme, under mottoet: «Du skal få en dag i mårrå.»
Nye SOS rasisme håper på å vaske av seg gammel gjeld ved å tilføre «Nye» foran det gamle navnet SOS rasisme, men har ikke klart å teletransportere den gamle medlemsmassen på 47.000 Skybert’er over i den nye organisasjonen og har hittil kun oppnådd 307 likes på facebook, inkludert lekestemmer fra alle profilene til «styret».

Likheten med gamle SOS rasisme er slående, bortsett fra lønna, og det samme er medlemsmassen, her avbildet som ønsketekning i logoen:

130304_MM4

Radikale islamister: Hater Vesten, og samarbeider gjerne med Nyttige idioter og Non-Profit Organizations for det samme målet: En bedre verden, der kun de selv har makt og kan bestemme, siden resten av folket ikke skjønner at vold er nødvendig i enkelte tilfeller. Her en liten meningsutveksling mellom Abu Muaz og Kenneth, Thomas eller var det Harald (?):

130304_MM5

130304_MM6

130304_MM7

Både nye og gamle SOS rasisme erklærer at de er ærlige idealister, som jobber mot rasisme, gjennom ungdom, og at de fører en ikke-voldelig linje, som de i tillegg kan opplyse at de er kjente for.

130304_MM8

Både Tjen folket, gamle SOS rasisme og Nye SOS rasisme, mener seg utsatt for politisk intrige og at de blir forfulgte kun for å være kommunister: 130304_MM9

Bård Eskil Frantzen: Tidligere medlem i Tjen Folket, og mangeårig ansatt i SOS rasisme, til han røyk uklar med resten av gjengen, ble ekskludert  fra det gode selskap, og valgte å stå frem med opplysninger om SOS rasismes svindel i Dagbladet. Dette førte til full krig mellom trofaste og utro tjenere av Kjell Gunnars Larsens imperium, og til at begge parter advarte mot hverandre og til slåsskamp på åpen gate, nærmere sagt offentlig bibliotek. Godt for alle at disse organisasjonene egentlig er kjente for å styre unna vold, ellers er det ikke godt å si hvordan dette ville ha utviklet seg.

Høyreekstremisme: En voldsom og enorm bevegelse i Norge, manifestert i NDL spesielt, og ved islamkritikere generelt. Befester seg ellers gjerne som nazisme, som igjen har en tendens til å være spesielt sterk i akkurat de samme byer som SOS rasisme tilfeldigvis har et fungerende lokallag eller to.

Venstreekstremisme: Ikke-eksisterende, da det egentlig betyr noe godt.

Taggefjerning: Utføres av firma som fjerner tagging gjort av ekstremister.  Innovative bedrifter som vet hva som rører seg i samfunnet før det har skjedd og som er særs gode på å kombinere tilbud med etterspørsel.

Autodidakt: Selvlært, under mottoet «det man ikke vet har man ikke vondt av» og «det man ikke kan se finnes ikke», og også «Jeg har talt». Veldig populært, fikk en oppsving etter innføring av EDB med ADSL-forbindelse.

Eksperter: En voldsom og enorm bevegelse (i vekst) i Norge. Selve temaet det eksperteres i varierer ettersom hva der etterspørres, men mest vanlig er det å være ekspert på samtlige grener innen ekstremisme samtidig, det være seg ekstremisme generelt, nazisme, terrorisme, høyreekstremisme, islamisme og islamkritikere, helst med glidende overganger og sømløse skjøter. Venstreekstremisme faller ikke naturlig inn under ekspertisen, da den som kjent finnes kun fordi noen egentlig mener godt. Utdannelse: Autodidakt, og ved å lære seg internettet utenat, eller vise til Kilder fremlagt av Non-Profit Organizations. De fleste eksperter kjenner hverandre ganske godt og er på samme lag, men mangler foreløpig en felles profil og felles uniform, selv om de fleste er enige i at briller og skjegg er formålstjenlig. Ofte brukt av NRK og Brennpunkt for å undervise folket.

Definisjoner på ekstremisme: Gjøres av Eksperter, ofte etter okkult innlevelse og fremsynthet. Mørketall er mye brukt og kan estimeres på stående fot.

Bøker om ekstremisme: Skrives av Eksperter, og kommer antakelig i nye redigerte utgaver etter hvert som spioner og kontraspioner hales opp av hatten via Brennpunkt, NRK, Dagbladet eller andre. Rapportskriving kommer innunder begrepet, og utføres på samme måte som Definisjoner av ekstremisme.

Frilansjournalist: Ofte omtalt som Ekspert, men har gjerne sømløs overgang til NAV og sosialtrygd. Spesialiserer seg gjerne på områder som er vanskelig å etterprøve for journalister med fast lønn.

Rykter: Negativ omtale som flyr fortere enn lysets hastighet. Kan være særs irriterende for spioner og kontraspioner (se første bilde). Oppfattes av folk med bredbånd på gjennomsnittlig hastighet, men ikke av NRK. Anses som noe mindre troverdig enn Kilde, Ekspert og Frilansjournalist.

Journalistlaget: Organisasjon for journalister, både på fast lønn og frilansere. Liker ikke spioner og kontraspioner og har derfor lagt luftslottet til Høibø og Hagen i grus, ved trussel om ekskludering.

Demonstrasjoner: Mye brukt av Non-Profit Organizations, siden dette illustrerer på en glimrende måte deres eksistens. Dette fordrer selvfølgelig at det finnes noe å demonstrere i mot. Man tager det man haver, og Kilder er i slike tilfeller bare i veien, såfremt de ikke er en egen oppfinnelse. Etterspørsel og tilbud fungerer her på samme måte som med Taggefjerning: Male bilder først, og så ta betaling for å fjerne dem igjen. Demonstrasjoner skaper oppmerksomhet både i pressen og hos Eksperter, som igjen kan skrive flere Bøker om ekstremisme, og samle det hele i et trusselbilde med mørketall, helst i rapportform. Demonstrasjoner fører også til at man kan vise til dokumentasjon, som i de fleste tilfeller befinner seg på hjemmesiden til egen organisasjon, og forfattet av den samme, med både mørketall og ekspertuttalelser.

—————

Sånn! Nå tenker jeg du ikke er forvirret mer, eller? Dersom du fortsatt ikke skjønner bæret av antirasismeindustriens budsjettforberedelser, så er det ingen grunn til å gi opp, for det siste ordet er antakelig ennå ikke sagt. Vi ser frem til fortsettelsen og neste Brennpunktprogram, og ikke minst til den kommende rettssaken mot SOS rasisme. Underholdningsverdien er upåklagelig, for virkeligheten overgår fantasien på en måte vi aldri hadde kunnet forestille oss. Vi kan ikke annet enn å bøye oss i støvet for NRKs bidrag til å senke troverdigheten for hele antirasismeindustrien.

Til slutt ønsker jeg å rette en takk til:

Skribent og debattant Nina Hjerpset-Østlie fra document.no for den ypperlige artikkelen «Antirasister bygget og driftet høyreekstrem organisasjon», publisert 12.03.2012.

Elisabeth Sjølie og Einar Hammer for informasjon og lån av bilder, hentet fra gruppen: SOS rasisme – ikke meld inn kameraten min! på facebook, som også er forfattere av boken med samme navn.