Terrorisme og ekstremisme

Kvinner – hvorfor blir de selvmordsbombere?

Anat Berko har gjort et banebrytende arbeid. Gjennom 15 år har hun besøkt fengsler og intervjuet terrorister. Ingen andre forskere kan måle seg med et slikt feltarbeid. I en ny bok er det kvinner og barn som er i fokus. Her kommer det frem at et betydelig antall palestinske kvinnelige selvmordsbombere foretrekker israelsk fengsel fremfor sitt eget hjem der vold og undertrykkelse råder. Den seksuelle undertrykkelsen har dyptgripende årsaker til terrorismen.

Anat Berko arbeider ved International Institute for Counter-Terrorism, og hun stiller dette provoserende spørsmålet: “Er en kvinne som utførte et selvmordsbombeangrep en klok bombe eller en dum bombe?  Vet de hva de faktisk foretar seg og er de effektive?

Berko sier at det er et mangfold blant de kvinnelige terroristene, fra velutdannede, sterkt politisk engasjerte, sofistikerte kvinner til kvinner uten utdannelse. Med unntak av de sofistikerte, er effektiviteten så som så, og skadene på israelere er sjeldent alvorlige.  

De sterke begrensningene for sex, som dominerer en kvinnes liv, har dybtpløyende følger ved kvinners innblanding i terrorisme:

Kapittel 7 påviser at kvinner drømmer om “det der” (altså sex) uopphørlig i paradis.

Kapittel 8 og 15 avdekker et mønster ved at kvinner tar terroroppdrag etter å ha hatt et seksuelt forhold til den/de som sender henne på tokt.

Kapittel 11 påviser at “et betydelig antall (palestinske kvinner) foretrakk et israelsk fengsel fremfor sitt eget hjem” på grunn av familiens dårlige behandling av dem. Faktisk var motivet til noen av kvinnene å angripe israelere for nettopp å havne i fengsel og settes fri fra elendigheten i hjemmet.

Kapittel 14 viser den tilbakevendende muligheten for kvinner til å unnslippe seksuell vannære gjennom vold.

Noen av bokens viktigste emner er disse:

  • Kontrasten mellom bruken av kvinner i terrorisme (fordi de vekker mindre mistanke end menn) og deres dårlige utførelse (fordi de er mindre ideologiske).
  • Spendingsfeltet mellom beundringen av en kvinne som avslutter livet sitt, og mistanken om at hendes selvoppofrelse handlet om en form for seksuell skyld eller skam. Som en palestinske journalist har uttrykt det: Når en kvinne utfører et terrorangrep, spøker andre med at “Hun ble sprengt i luften mens hun masturberte. … Hun fikk ikke nok sex… Hun var ikke tilfredsstilt.”
  • I noen tilfeller tvinger desperate omstendigheter kvinner til desperate handlinger i håp om å avslutte en ulykkelig tilværelse. Som en som har utført et selvmordsbombeangrep uttrykker det: “De der jentene tror ikke at de kommer i fengsel, de tror at de dør. De mener at døden er bedre en å leve slik de gjør.”
  • I andre tilfeller søker kvinner med vilje fengslet som et trygt tilfluktssted for at unngå tvangsketeskap, anklager om upassende oppførsel, eller grunnet vold i hjemmet. For å bli fengslet knivstikker de soldater, truer med kniv eller kaster syre mot en israelsk soldat.
  • Terrorister oppfatter israelere som ikke-mennesker, men etter en tid i fengsel i Israel, endrer bildet seg. De utviser respekt og blir møtt med respekt: “Jødene har større omsorg for meg enn oss [araberne].”
  • I overraskende grad engasjerer kvinnelige terrorister seg i vold for at komme tettere på menn som de er fysisk tiltrukket av. Som en forsvarsadvokat sa det: “Jeg har aldri støtt på en eneste kvinne som var motivert av ideologi…  hver eneste kvinne som kaster seg ut i terrorisme er en romantiker.”
  • Av disse årsakene finner Berko at “et betydelig antall” kvinnelige innsatte foretrekker å forbli i et israelsk fengsel fremfor å dra tilbake til eget hjem. Som én uttrykte det: “Jeg vil heller være i fengsel, de hjelper meg her.”
  • Fangene kommer generelt fra brutte familier eller familier som mangler en sterk, beskyttende, mannsfigur.
  • Selve tanken på kvinner som verver seg og ender i fengsel bryter med den palestinske oppfattelse av god sosial orden. Som nestkommanderende i Hamas sa det: “Hvis en kvinne er i fengsel i lengre tid, blir hun en mann” (underforstått, hun får ideer om personlig uavhengighet).
  • Derfor holder palestinerne seg unna de kvinnelige sikkerhetsfangene: “Hun er en heltinne, men jeg ville aldri la min sønn eller bror gifte seg med en slik kvinne.”

Berko peker på ulike taktiske muligheter innen for kontraterrorisme. For eksempel antydes det svært sensitive, nemlig å stille til skue en naken kvinnekropp, selv når kroppen er sprengt i biter. De israelske og andre lands myndigheter kan avskrekke potensielle kvinnelige muslimske selvmordsbombere ved å publisere nakne kroppsdeler av andre kvinnelige selvmordsbombere, særlig av kjønnsorganene.

Les hele artikkelen til Daniel Pipes: Forstå kvinnelige selvmordsbombere