Leserbrev

Det rike og lettlurte samfunn

LESERBREV: Vi har bak oss en heftig diskusjon om asylbarn som mange mener må få bli i landet selv om foreldrene har stukket seg unna og motsatt seg vedtak om retur. Nå er AP-politikeren Khalid Ahmed avslørt som asyljukser og sier: "Jeg vil be om unnskyldning og beklage til alle jeg kjenner". Det bør vel skje noe mer?

Leserbrev fra Johannes Thue:

Khalid Ahmed fikk opphold og senere statsborgerskap basert på en oppdiktet historie. De betalte menneskesmuglerne som ordnet med reisen laget historien han skulle fortelle: Han var en somalier på flukt fra krig og tortur.

Nå viser det seg at han ikke kommer fra Somalia, men fra Djibouti. Bare to år etter at han fikk opphold, kom hans foreldre og fem søsken til Norge på familiegjenforening. Sannsynligvis var hele denne prosessen planlagt i forkant. Khalid var det som kalles et ”ankerbarn”. Hvor lett hans løgn burde blitt avslørt kan sikkert diskuteres, men når hele familien kommer etter uten at noen spurte hvor de kom fra, vitner dette om en kontrollfunksjon som ikke holder mål.

Asylindustrien med advokater og asylmottak er blitt en næringsvei. Er man først kommet innenfor, er det mange hjelpere. Det er bra for dem asylinstituttet er ment for, men hjelpen tilbys også jukserne – selv etter at de er avslørt. Det er vanskelig å rette feil og reversere prosesser, spesielt når barn inngår i historien – og det får dekning i Dagsrevyen.

Når folk fra andre himmelstrøk kommer til landet, godt informert om de sosiale goder man kan oppnå, viser det at menneskesmuglerne er bedre informert om dette enn de fleste nordmenn.

Nylig ble det opplyst at et syttitalls fiktive statsborgere var blitt slettet fra folkeregisteret. De hadde blitt til på følgende måte: En gravid kvinne oppsøker et antall leger og blir registrert. Til den første oppgir hun sin egen identitet, men til de andre utgir hun seg for å være andre i miljøet. Så en dag dukker hun opp med resultatet, en hjemmefødsel. Deretter låner hun ut den nyfødte til de andre «mødrene» som så går og får registrert sine «hjemmefødte».

Rutinemessig blir barnet (hver gang) registrert i folkeregisteret med fødselsnummer og rett til barnetrygd, kontantstøtte og andre sosiale ytelser.

Hvorfor har vi et system som er så lett å lure? Hvorfor sjekker ikke legen hvem han faktisk undersøker? Forklaringen kan være at vi går ut fra at «slikt gjør man ikke». Man lager ikke kontrollrutiner for det utenkelige. Beregninger går ut på at NAV svindles for 10 mrd. årlig. At myten om det rike og lettlurte samfunn er kjent ute i verden bidrar til det innvandringspress vi har. Det bidrar sikkert også til at den befolkningstilvekst vi har, får en uheldig sammensetning.