Rondell_tegning

Rundkjøringshunden med navnet Muhammed.