Terrorisme og ekstremisme

Underlig tilstand

De erklærer krig mot våre samfunn, samtidig som vi betaler deres livsopphold. De truer og sprer hat, endog oppfordrer til drap av våre statsledere. De går fritt i gatene våre uten selv verken å bli truet eller lagt en finger på, ei heller hanker lovens lange arm dem inn. Mens ”våre egne” som står opp for friheten mot galskapen, angripes endog med våpen og frarøves den personlige friheten for resten av livet. Skal dette bare få fortsette?

Han er jurist, men vil ikke jobbe for annet enn kalifatet. Han mottar 25 000 £ i sosiale ytelser. Nå taler britiskfødte Anjem Choudary for en ny stønad som han vil at likesinnede skal kreve av britiske myndigheter: ”jihad-trygd”.  I sin siste hatutblåsning ble han endog tatt på hemmelig opptak for å kreve hodene til David Cameron og Barack Obama. Og han slo seg på brystet med at islam vil rase over Europa som en ”tsunami”:

Vi skal ta England – muslimene kommer. Brussel er 30 prosent… Bradford er 17 prosent muslimer. Disse menneskene er som en tsunami over Europa.”

Choudaru mener videre at å arbeide (i kuffar-land) er ”slaveri”. Det samme ser det ut til at våre hjemlige jihadister gjør: Ubaydullah Hussain melker velferdsstaten for nesten 20 000 kroner i måneden. Hva Mohyeldeen Mohammad lever av, antar jeg også er våre skattepenger (siden du har fortalt meg på telefon,  Mohyeldeen, at du leser rights.no, vær tøff nok til å sende en mail og fortelle hva din økonomiske situasjon er?).

Men er det lov å ta imot penger fra kuffar? Se det skal det være strid om internt i Profetens Ummahmens Choudary ser ingen problem med å melke velferdsstaten så lenge inntekten går til Allahs sak.

Heldigvis reageres det I det minste på hatpredikanten Choudary. Shiraz Maher, som er ekspert på radikalisering ved King’s College i London, mener ­Choudary bør straffeforfølges

“It’s hard to imagine a more direct incitement to terrorism.”

“Preaching to a young and impressionable audience, the pernicious influence of his ­message should not be dismissed lightly. His followers have ­previously boasted of fighting jihad abroad while others were convicted of terrorism here.

“The Crown Prosecution ­Service must now take his threats very seriously. It is unthinkable anything other than his arrest and prosecution should follow.”

Former law student Choudary, who later said his “jihad allowance” remark was a joke and said he was not asking for anyone to be killed, told about 30 acolytes it is ­perfectly acceptable to take money from the “kuffar” (non-Muslim).

The father-of-four, who lives in a £320,000 house in Leytonstone, east London, urged listeners to have hate for Western concepts such as freedom of speech and democracy.

The Sharia Law advocate added: “We are going to take England – the Muslims are coming. Brussels is 30 per cent…Bradford is 17 per cent Muslim. These people are like a ­tsunami going across Europe.”

Mens i København oppholder Lars Hedegaard seg i en ny tilstand, samtidig som han fortsetter arbeidet mot overnevnte krefter, og betaler sin skatt. Nå omgitt av sikkerhetsvakter døgnet rundt. Man kan ikke ringe Lars lenger. Man kan ikke besøke han, fortalte han på mail da jeg spurte om jeg kunne banke på døren hans i morgen. Men han kan ringe ut, det kan han.

Litt av en kontrast? Og ingen politikere hyler opp over galskapen?