Innvandring

Hvordan bli ekspert på asylregler?

Bor du i Mogadishu eller Bagdad, Kabul eller Aleppo, og trenger informasjon om hvilke asylregler som gjelder i de forskjellige europeiske land, og hvilke rettigheter du har i de respektive land, er du bare et tastrykk unna kunnskapen. Det betyr igjen at idet et land åpner opp eller strammer inn asylreglene er informasjonen world wide umiddelbart. Et kjekt verktøy for menneskesmuglere, og også folk som på egenhånd vil søke lykken.

Det er Den Korte Avis som avdekker denne virksomheten, som er særlig aktuell for Danmark som opplever en sterk økning i asylanter etter at den røde regjeringen lempet på den forrige liberalkonservative regjeringens asylpolitikk, kombinert med dom i Den Europeiske Menneskerettighetsdomstolen. Eksempelvis har andelen asylanter fra Somalia eksplodert: 107 somaliere søkte asyl i Danmark i 2011, mens i fjor søkte 914 asyl.

Hvis du rejser til Danmark og søger asyl, så kan du for fremtiden få lov til at arbejde og bo uden for asylcentrene.

Omtrent sådan lyder en af de oplysninger, der kan læses på en hjemmeside fra en arabisk flygtningeorganisation, Iraqi Refugees. Hjemmesiden kan ses i dette link.

På hjemmesiden er der en beskrivelse af ny lovgivning og regler for asylansøgere. Disse oplysninger findes ikke kun for Danmark, men for en række europæiske lande.

Her er det muligt at finde frem til det land, der har de mest fordelagtige regler.

Det er oplysninger, som menneskesmuglere kan gøre brug af. Men også folk, der vil søge asyl på egen hånd, kan benytte sig af disse sider for at finde ud at hvilket land de vil søge til.

Desuden kan hjemmesider som denne ruste asylansøgerne til at stille krav, når de når frem til de pågældende land, fordi de på forhånd kender deres rettigheder.

Regeringens argument undergraves

Regeringen har det sidste år gennemført en række lempelser og forbedringer af vilkårene for asylansøgere. Samtidig har der ifølge de seneste tal været en øget tilstrømning af asylansøgere til Danmark. Regeringen afviser, at de to ting har noget med hinanden at gøre.

Ifølge regeringspartierne er det tåbeligt at tro, at mennesker i de lande, asylansøgerne kommer fra, kender til de lempede regler i Danmark. Når der kommer flere asylansøgere, skyldes det krig og ufred i verden. Men viden om nye danske regler spredes i verden med lynets hast. Og intet tyder på, at asylstrømmene til Danmark blot bestemmes af, hvor mange krige og konflikter, der er i verden.

Nye regler og beløbenes størrelse

På denne konkrete hjemmeside er de nye regler for asylansøgere, der kan arbejde og bo uden for centrene, beskrevet i detaljer.

Forslaget omfatter også oplysninger om, hvordan man kan fremme frivillig afgang for dem som er blevet nægtet asyl. Dette hentyder sandsynligvis til den forhøjede repatrieringsydelse.

Og endelig er der også mulighed for at stille spørgsmål og få svar om vilkårene i de enkelte lande og hvad man skal gøre i nærmere beskrevne konkrete situationer.

Det er svært at få et helt præcist overblik over denne hjemmeside fra den irakiske flygtningeorganisation, fordi der kun har været en maskinoversættelse fra arabisk tilgængelig.

Dansk Folkeparti vil nå be justisministeren om å se nærmere på informasjonen på nettet.

Martin Henriksen fra Dansk Folkeparti mener, at der er brug for et overblik over disse hjemmesider.

”Jeg vil nu bede justitsministeren om en nærmere redegørelse. Hvad ved ministeriet og Udlændingestyrelsen om disse vejledninger på nettet til asylansøgere?”

Ministeren skal svare på spørgsmål og jeg vil kalde ham i samråd, siger Martin Henriksen til Den Korte Avis.

”Det kan også være meget nyttigt at få opklaret, om der også er vejledninger i, hvad man skal sige som asylansøger for at få asyl.”

”Jeg mener, det er et fænomen, som Justitsministeriet eller Udlændingestyrelsen bør følge systematisk. Man bør sikre, at siderne bliver oversat, så vi ved, hvilken viden der spredes i de lande, asylansøgerne kommer fra.”

Man kan se en maskinoversættelse af omtalte hjemmeside ved at trykke på dette link.

Regeringens initiativer

Det nyeste forslag fra regeringen til forbedringer kan læses her. Det er fremsat den 30. Januar og på side 21, 2. spalte, nederst, kan man læse om de stærkt forhøjede beløb til dem, der frivilligt rejser hjem.

Desuden kan man læse om, hvor meget de samlede udgifter til asylsystemet vil stige. Der er tale om en merudgift på små 220 millioner i år og 230 millioner til næste år.

De stigende udgifter kommer af hovedsageligt to årsager: De forbedre vilkår for asylansøgere med bolig og arbejde uden for centrene koster penge. Desuden stiger udgifterne, fordi regeringen regner med en betydeligt større tilstrømning af asylansøgere og familiesammenførte