Terrorisme og ekstremisme

Profetens Ummah aktive i gatene

De selverklærte salafistene i Proftenes Ummah rekrutterer aktivt ungdommer i Oslos gater og skolemiljø. Sikkerhetspolitiet er bekymret, mens Oslopolitiet sier de jobber målrettet for å stanse rekrutteringen.

Det er P4 som melder dette. Politiet i Oslo benytter såkalte bekymringssamtaler med ungdom som synes å være på vei ut på det ideologiske skråplanet, samt innkaller foreldre til samtaler.

I dag er det fredag og islams helligdag. Profetens Ummah forventes å samle inn penger i Oslo sentrum øst etter fredagsbønnen. Formålet skal være trengende i Syria, men politiet tror innsamlede midler også kan være myntet på al-Qaida.

– Rekruttering til ekstreme grupperinger er bekymringsfullt. Derfor har vi tett samarbeid med Oslo politidistrikt for å forebygge og hindre rekruttering til slike grupper, forteller informasjonssjef i PST, Martin Bernsen, til P4.

– Aktive mot ungdom

P4 Nyhetene har selv observert aktivitet på Oslo S og får bekreftet fra kilder i politiet at «Profetens Ummah» nå oppsøker flere steder der ungdom oppholder seg rundt om i hovedstaden.

– Jeg kan ikke kommentere denne enkeltsaken, men det er klart at vi i politiet arbeider aktivt for å hindre at ungdom og andre rekrutteres inn i disse miljøene, forteller politiinspektør Janne Stømner i Oslo politidistrikt.

– Vi følger nøye med på utviklingen og dersom vi ser noen som er på gal kurs tar vi kontakt og setter oss ned i det vi kaller bekymringssamtaler, der også foreldrene involveres. På denne måten forsøker vi å snu unge som kan være på vei inn i kriminelle eller skadelige miljøer.

– Samler inn penger

Fredag planlegger også «Profetens Ummah» å være til stede på Grønland i hovedstaden, etter fredagsbønnen. Formålet skal blant annet være å samle inn penger, også tidligere har dette blitt gjort og midlene skal angivelig gå til trengende i Syria.

– Vi er bekymret for at en del innsamlede midler fra grupperinger i Norge går til terrorgrupper, som al-Qaida, forteller Bernsen i PST.

– Det er viktig at de som ønsker å gi eller gir penger til innsamlerne forsikrer seg om at pengene går til lovlige formål og ikke terrorister, legger han til.

Politiet har også tidligere lovet å holde ekstra godt øye med «Profetens Ummah» etter trusler mot journalister, demonstrasjoner der det har blitt ropt «…we love Osama» og liknende uttalelser. Arfan Bhatti kom også i søkelyset som medlem, da han uttalte at nordmenns sikkerhet ville være truet så lenge Norge har soldater i Afghanistan.