Terrorisme og ekstremisme

Stormoské i England

I 10 år har den ytterliggående gruppen Tablighi Jamaat arbeidet for å realisere planen om en moské i London som rommer 10 000 bedende. Moskeen skal bli den største i Storbritannia. Gruppen bedyrer at de promoterer ”sosial og religiøs integrering”. Videre hevdes det at de jobber for ”demokrati og frihet”. Den som vil la seg lure, står fritt til det.

Håpet rant ut i igjen i går kveld. Bydelsrådet i Newham i London avviste planen om megamoskeen med henvisning til at den ville bli for dominant arkitektonisk og at den ville skape problemer med biltrafikk og parkering i området. Altså var ikke avslaget basert på hva Tablighi Jamaat faktisk forfekter ideologisk.

Kanskje ikke underlig, all den tid denne gruppen, som er i fremvekst i Europa, ofte bedømmes feil av intellektuelle som anses som eksperter på islam. Gruppen arbeider for å underlegge verden kalifatet, og er også lenket direkte til terroraksjoner både i den islamdominerte verden og i Europa.

Denne gjennomdokumenterte artikkelen fra Midle East Forum avdekker i klartekst Tablighi Jamaats aktiviteter og ideologi.

NRK satte søkelys  på denne bevegelsen i 2010, som selvsagt også opererer i moskeer i Norge sponset av staten, og som PST skal ha under radaren. Endog en imam ved en av Oslos største moskeer har advart mot gruppen:

Imam ved Jamaat Ahle Sunnat-moskeen, Syed Ali Bukhari, er kritisk til at en muslimsk bevegelse aktivt inviterer unge menn til sine tablighi-moskeer i Oslo. Imamen beskriver bevegelsen som radikal, og mener menigheten representerer en retning innen islam som har støttet flere voldelige aksjoner i Pakistan.

– Ledelsen ved tablighi-moskeene vet hvordan de skal rive med seg folk, men ungdommene vet ikke hva de egentlig står for. Hvis de visste hvor radikal bevegelsen er, ville de trukket seg ut, sier Bukhari som også er imam ved Oslo kretsfengsel.

NRK har tidligere skrevet om misjonærene ved Aisha-moskeen i bydel Søndre Nordstrand i Oslo som aktivt oppsøker unge gutter, og inviterer dem til moskeen. Flere av guttene som har blitt en del av moskeen har bakgrunn fra småkriminelle miljøer.

Diskriminerende holdninger

Til NRK forteller ungdommene at misjonærene har diskriminerende holdninger til nordmenn og andre muslimske minoriteter som sjia- og ahmadiyya-muslimer.

En tidligere ungdsomsarbeider forteller også at personer med tilknytning til moskeen har et negativt kvinnesyn, svært ulikt det andre muslimer har.

Kvinner har heller ikke tilgang til moskeen.

PST overvåker moskeen

NRK vet at Politiets sikkerhetstjeneste (PST) holder miljøet rundt moskeen under oppsikt, og at PST har besøkt moskeen uavhengig av NRKs oppslag.

Informasjonssjef i PST, Martin Bernsen, forteller at de er i dialog med mange ulike miljøer.

– De miljøene vi besøker er ikke nødvendigvis voldelige, men kan være viktige kilder til informasjon for å forebygge vold og radikalisering, sier han.

Benekter ekstremisme

Styreleder i Aisha-moskeen, Mukhtar Ahmad, benekter på det sterkeste at menigheten har ekstreme holdninger.

Han kjenner heller ikke til at noen av misjonærene har hatt diskriminerende holdninger ovenfor kvinner, nordmenn og muslimske minoriteter.

– Hvis våre ungdommer har sagt ting, så kjenner ikke ledelsen til det. Men nå har vi blitt enig om at ingen skal gå ut og misjonere uten tillatelse fra en imam, og uten følge av en voksen, sier Ahmad

Ahmad sier at grunnen til at kvinner ikke har adgang til moskeen er mangel på plass. Han sier at moskeen ønsker å kjøpe et lokale til, slik at de kan lage en kvinneavdeling.

– Støtter terrorister

Moskeen i bydel Søndre Nordstrand tilhører Tablighi jamaat, en indremisjonsbevegelse med røtter i India.

Bukhari sier at tablighi-medlemmer har ved flere anledninger uttrykt støtte til terrorhandlinger.

Han sier at tablighi jamaat tilhører wahabi-retningen innen islam, en retning som han anser som svært radikal og som har stått bak flere terroraksjoner i Pakistan.

Men Ahmad avviser at moskeen tilhører Wahabi-retningen. Samtidig benekter han ikke Bukharis påstand om at tablighi-ledere selv har sagt at de er wahabister da bevegelsen oppstod. Men Ahmad sier at han ikke følger disse lederne.

Ekstremister bruker forskjellige navn

Ifølge Bukhari har mange tablighi-ledere sluttet å si at de tilhører wahabi-retningen fordi retningen har fått et negativt rykte i hjemlandet. Derfor bruker wahabister andre navn.

– Hvis du reiser til Pakistan i dag og sier at du er wahabi, vil folk kaste deg ut fra landsbyen sin, sier Bukhari.

Bukhari sier at ungdommer ikke vet at tablighi- bevegelsen tilhører wahabi-retningen. Han mener at hvis ungdommene fortsetter å være en del av miljøet, vil de til slutt ende opp med å bli wahabister.

En rapport fra Forsvarets Forskningsinstitutt (FFI) viser at det er flere eksempler på at jihadister først blir rekruttert via moskeer knyttet til Tablighi Jaamat og senere blir radikalisert.