Skilsmisse

Ideologisk nødhjelp

Shariasussebassen Haitham al-Haddad er i det givende hjørnet nå like før julaften. Som kjent er det mang en muslimsk kvinne som tross norsk skilsmisse fremdeles anses som gift etter sharia. Derfor er løsningen for Norge den samme som i Storbritannia, der al-Haddad bor: shariadomstoler.

Kl 17 i ettermiddag åpner gjestfrie Høyskolen i Oslo og Akershus dørene for al-Haddad og hans følgere. Temaet er hvordan muslimer skal klare å leve i det moderne vesten uten å tråkke over Allah og Muhammeds grenser. Egentlig et fornøyelig tema, da vel det hele koker ned til hvordan etterleve sharia uten å bli gjenstand for oppmerksomhet fra myndighetenes side. Som hvordan gjennomføre kjønnslemlestelse av jenter, sikre at kvinner ikke arbeider – altså de muslimske (mens vi andre nok skal helst jobbe dobbelt for å forsørge både al-Haddad og eventuelle koner), og hvordan gifte bort jentunger: jo yngre, jo bedre, hele tiden med tanke på å skjule dette for (plagsomme) nasjonale myndigheter.  For å nevne noe.

Al-Haddad slår fast overfor NRK det faktum som utløste en utredning fra HRS’ side i 2003, som igjen utløste et Stortingsvedtak, nemlig at islam ikke er særlig vennlig innstilt overfor kvinner som vil skille seg, ulydig nok mot mannens vilje. Hun må da ha en imams velsignelse, forklarer al-Haddad, som selv er dommer i det offentlig godkjent Islamic Sharia Council  i Storbritannia.

Al-Haddad påstår at dersom ikke islamske regler brukes til å oppløse et ekteskap, så kan verken mannen eller kvinnen gifte seg om igjen. Vel, den tror jeg ikke på. At kvinnen ikke kan, det er en kjensgjerning. At mannen kan, ettersom de aller fleste lærde mener flerkoneri er en rett gitt av Allah, se det er også et faktum. Men al-Haddad snakker her til norsk media, ikke til sitt eget publikum.

– Det er mange problemer knyttet til skilsmisser i Norge i likhet med andre land i Europa. I Storbritannia har vi noe vi kaller islamske shariadomstoler. Der behandler vi ekteskapssaker på frivillig basis, sier al-Haddad til NRK.

Ifølge shariaforkjemperen må alle muslimer som vil skille seg gjennom bestemte prosedyrer, og skilsmissen må behandles av en imam.

Al-Haddad ser for seg at dette i framtida kan behandles av shariadomstoler også i Norge.

– Norge og andre land har ikke slike shariadomstoler eller råd. Derfor får vi i Storbritannia så mange henvendelser i våre ordninger. Vi må finne ordninger for de kvinnene som trenger å komme seg ut av ekteskap på en skikkelig måte, sier han om målet – shariadomstoler i Norge.

Hvorfor er ikke norske lover og ordninger nok?
– Muslimer har egne behov knyttet til noen deler av religionen og livet sitt. Vi har et eget system for skilsmisser som er nødvendig for at muslimer skal bli helt og holdent skilt. Uten det kan de ikke komme videre i livene sine. Hvis det ikke gjøres vil de bli ansett som fortsatt gifte av andre muslimer. Da vil hverken mannen eller kvinnen kunne bli gift igjen, svarer al-Haddad.

Han forteller derfor at han mener shariadomstoler i Norge er løsningen.