Terrorisme og ekstremisme

”Totalt forvirrende”?

Sentrale aktører i Profetens Ummah holdt pressekonferanse i går. Gruppa fremstod nøyaktig som forventet: de vil underlegge Norge og verden Allahs lover. At de mener vold er legitimt, viser de gjennom medlemmers jihad-virksomhet i Syria (og muligens andre områder også), og forsøk på å ta jegerprøven for lovlig å kunne besitte våpen. Tideligere har de indirekte sagt at de ikke vil varsle norske myndigheter om eventuelt forestående terrorangrep i Norge. Må man være Petter Smart for å forstå ideologien til Profetens Ummah?

Spørsmålet melder seg etter at Dagsavisens Nina Johnsrud, som har mottatt trussel på e-post signert fengslede Ubaydullah Hussain, etter pressekonferansen til Profetens Ummah i går sier følgende:

Det var en merkelig seanse. Jeg ble ikke noe klokere på hva de står for. Hver gang de fikk slike spørsmål var svaret at det ikke var tema for pressekonferansen.

videoopptaket hos VG sier Johnsrud at pressekonferansen var ”totalt forvirrende”.

VG følger opp med følgende:

På spørsmål om de respekterte den norske grunnloven, svarte talsmennene at de forholdt seg til Allahs lover. Uten at de på noen måte ville utdype hva det innebar.

Hva hadde VG og Johnsrud forventet? At de skulle proklamere i detalj straffemetoder som avkapping av hender og føtter, pisking, halshugging, steining? At de skulle fortelle om egen strategi for å verve flere medlemmer? Hvordan de finansierer virksomheten? Hvem de har bånd til internasjonalt? Jihad-planer?

Profetens Ummah bekymrer PST. Dette kombinert med hva gruppa selv forfekter utad, og gårsdagens pressekonferanse der de unnvek ethvert konkret svar – med unntak av at Allahs lover står over menneskeskapte lover – forteller alt allmennhetene trenger å vite for å forstå deres tankeunivers og målsetting.

De har erklært samfunnet vårt krig.

Johnsruds uttalelse var det som kan karakteriseres som ”totalt forvirrende”. Jeg hadde trodd hun visste bedre.  Det samme gjelder VG.

At de sentrale aktørene i gruppa nå sier at trusselen på e-post til Johnsrud ikke er ment alvorlig, kan ikke tas på alvor. Lederen Ubaydullah er fengslet for blant annet denne trusselen. Når Profetens Ummah snakker til oss som er definert som vantro, vel, så plikter de ikke å snakke sant. Skulle de sagt at trusselen var ment alvorlig, og slik styrke politiets sak mot Hussain?