Integrering og integreringspolitikk

Frp med konkrete tiltak

I Frp sitt alternative Oslobudsjett fremmes en rekke konkrete og konstruktive grep for å bedre integreringen og motvirke radikalisering.

Her er punktene som Frp forhandler med Byrådet om i disse dager budsjettforhandlinger:

  • Full stopp i mottak av flyktninger til Oslo i 2013. Vil i stedet bruke ressurser på å integrere flyktninger som allerede er her.

• Obligatorisk språktest for alle 4-åringer.

• Ingen statlige asylmottak i Oslo.

• Ny integreringsetat som blant annet skal drive informasjon om familieplanlegging og prevensjon til «dem som lever på offentlige ytelser».

• 5 millioner kroner til bekjempelse av radikal islam, blant annet på ungdomshus og fritidsklubber.

• Lærere og andre kommunalt ansatte skal kurses i ekstremisme og radikal islam, slik at de blir bedre kvalifisert til å oppdage og bekjempe slik radikalisering.

• Kommunal ansatte skal få varslingsplikt ved «uønsket adferd» hos ungdommer.