Terrorisme og ekstremisme

Vis meg din FB-gruppe

Vis meg din FB-gruppe og jeg skal si deg hvem du er? Hadde det vært en skandale om det ble avslørt at en norsk politiker eller samfunnstopp var medlem av FB-gruppa til Vigrid eller en annen gruppe med nazist- eller fascist-sympatier? Gjelder det samme for medlemmer i grupper med islamistiske militante ekstremister som klart tar avstand fra Norge, demokrati og norske verdier? Vi har funnet en ny Facebookgruppe der fremtredende personer er medlemmer.

IslamNet og Profetens Ummah har vært mye omtalt i det siste og en høyrepolitiker, Aamir Sheikh, var medlem i sistnevnte gruppe, som han ble meldt inn i av Ubaydullah Hussain, leder av ekstremistene i Profetens Ummah. Sheikh fortalte dog at han hadde hatt flere dialogmøter med Profetens Ummah, ved Hussain, meldte Aftenposten på fredag.

Han har imidlertid dialog med lederskikkelsene i Profetens Ummah, og møtt dem flere ganger. Han snakket med Ubaydullah Hussain senest i går, torsdag.

– Overfor meg var han ydmyk. Han sier han blir mistolket og ikke har til hensikt å skade noen, han ville bare provosere journalister, som han sier han blir provosert av, sier Sheikh.

(…)

– De har adgang til alle moskeene, men ikke møte- og taletilgang der, sier Sheikh.

Han ble kjent med at Hussains radikale holdninger først i år.

– Jeg kjenner ham ikke igjen fra tidligere. Han har vært en alminnelig gutt, opptatt av idrett, glad i fotball og familie. Familie og venner er bekymret, sier Sheikh.

(…)

– Vi har ytringsfrihet, men når man hyller en terrorist som Osama bin-Laden, går det alt for langt. Slik jeg ser det, er gruppen først og fremst provosert over tap av sivile liv i Afghanistan, Syria og Palestina, kombinert med en antiamerikansk holdning.

Stopp litt opp nå. Hva om vi bytter ut Sheikh med eksempelvis en annen Oslopolitiker, Carl I Hagen. Det viser seg at Hagen er å finne på medlemslista til Vigrid (som jo kan skje hvem som helst på Facebook), men ikke nok med det: Hagen forteller om tett kontakt med lederskikkelsene i Vigrid, senest i går. Hagen mener de går for langt når de hyller Hitler. Slik han ser det, er gruppen først og fremst provosert over innvandringen fra tredje verden og er preget av antiisraelske holdninger.

Hva hadde skjedd? Ramaskrik i media og politiske korridorer? Ja, det tror jeg.

Vi har funnet en FB-gruppe som vi ikke har sett omtalt noe sted: Den heter Al-Hidayah og har 3366 medlemmer. Ved raskt søk på medlemslista finner man flere av ekstremistene fra Profetens Ummah, bl.a den arresterte lederen: Ubaydullah Hussain.

Gruppen skriver dette om seg selv:

Vår tro og vår praksis

Al-Hidāyah følger Islam slik den er blitt fortalt av Profeten, fred være med ham, og forstått av hans følgesvenner, måtte Allah være tilfreds med dem, og vi holder oss derfor til majoriteten av Ahlus Sunnah wal Jama’ah, også kjent som Sunni Islam. Vi er opptatt av at Islam skal praktiseres slik den er og slik den har vært praktisert fra tiden av Profeten Muhammad, fred være med ham.

Altså temmelig likt det vi finner på diverse andre fundamentalistiske gruppesider.

Det som imidlertid gjør denne gruppa spesiell er at vi i tillegg til en hel del militante ekstremister også finner en mange svært kjente profilerte personer som medlemmer. Det hadde vel vært skandaløst hvis man i en FB-gruppe med militante fascister hadde funnet medlemmer som:

Dag Terje Andersen, Arbeiderpartipolitiker

Aamir Javed Sheik, Høyrepolitiker (altså igjen medlem av ekstrem FB-gruppe)

Akhtar Chaudry, SV-politiker

Shoaib Sultan, rådgiver med ansvar for kartlegging av høyreekstreme miljøer hos ARS

Vi finner også sjefen hans, leder for antirasistisk senter, Kari Helene Partapuoli

Abid Raja, Venstrepolitiker

Linda Alzaghari, daglig leder for Minotenk

Iver Ørstavik, Universitetslektor

Olav Elgvin, forsker hos Fafo

Amal Wahab, Kairo-korrespondent i Klassekampen

Her er gruppen

Bortsett fra alle disse celebre medlemmene skiller ikke gruppa seg noe fra andre islamistgrupper vi har kikket på. Det går mye på hva som er lov og ikke lov ifølge islam.  Og allerede blant de første statusene finner vi medlemmer fra gruppa Profetens Ummah (som ”alle moderate ansvarlige” liksom ”tar avstand fra”.) Gruppa som etter sigende representerer et ”lite mindretall ekstremister”, som åpent sier de er i krig med Norge og norske verdier, men som likevel alle de overnevnte såkalte moderate, respekterte samfunnets støtter av én eller annen grunn er på FB-gruppe med.

De ”utstøtte” ekstremistene beveger seg rimelig fritt på denne FB-sida også. Vi ser heller overhodet ingen tegn på dialog eller veiledning fra samfunnstøttene.

Ubaydullah Hussain sitter som sagt i fengsel, så han får neppe lagt ut noen statuser nå, men allerede på første sida finner vi følgende medlemmer av Profetens Ummah representert:

Huma Fatima, Hest Vantmiki, Aisha Raza, Bawar al Kurdy, Abu Sham, Bilal Abu Rayan,

Omar Mohammad, Ali Qamar,  Ali F Babat, Mustafa Chaudhary, Abdullah Yasin,

Said-Shafi Al Qamar, Soleman Razzaq, Muzakar Amin, Bilal Afzal, Hamza Moradi ……

I dag sier APs justispolitiske talsmann, Jan Bøhler, at Oslo-politiet må bygge opp et eget politiprosjekt rettet mot radikale islamister. Da får vi håpe han ikke blir nødt til å ”arrestere” noen fra sitt eget nettverk av politikere og samfunnstopper.