Terrorisme og ekstremisme

Terrorfaren kryper tettere på

Stortinget er for første gang (antakelig) i norsk historie orientert om konkret navngitte potensielle terrorister. Justis- og forsvarsministeren var selv til stede i Stortinget 1.oktober da informasjonen tilfløt de folkevalgte. Terrorfaren har aldri vært større i Norge.

Ledelsen i både PST og forsvarets E-tjeneste var til stede under det som skal ha vært et orienteringen til Stortinget, i tillegg var Nasjonal Sikkerhetsmyndighet til stede, melder Dagbladet.

Norge skal nå huse rundt 40 potensielle terrorister med ulik etnisk bakgrunn. En håndfull er norske konvertitter.

Denne utviklingen spådde vi i 2006, og vi forventet også at det bare er et tidsspørsmål før kvinnelige konvertitter tipper over i ekstremisme som dette.

Ifølge Dagbladet har de aktuelle personene afghansk, pakistansk, irakiskkurdisk, somalisk, tunisisk og algerisk bakrgunn.

Kilder som var til stede da Den utvidede utenriks- og forsvarskomité ble orientert om terrorfare i Norge, bekrefter overfor Dagbladet at frykten for et terrorangrep fra ekstreme islamister aldri har vært større i Norge enn den er i dag.

Dagbladet får opplyst at ministerne hadde med seg ledelsen i både PST og forsvarets E-tjeneste under den hemmelige orienteringen. Også Nasjonal Sikkerhetsmyndighet skal ha vært til stede da Faremo og Strøm-Erichsen i detalj orienterte om terrorfaren.

Hemmelig orientering

Samtlige deltakere på orienteringsmøtet måtte legge fra seg mobiltelefonen og annet elektronisk utstyr, før de fikk være med på det hemmelige møtet.

Overraskelsen skal ha vært stor da ministerne fortalte om flere navngitte personer som de hemmelige tjenestene mener er potensielle terrorister.

Dagbladet er kjent med flere av navnene Stortingsrepresentantene fikk opplysninger om.

Under tidligere orienteringer skal det aldri ha blitt gitt opplysninger om navngitte personer.

40 mulige terrorister

Totalt skal det i følge opplysningene fra Politiets sikkerhetstjeneste (PST), Forsvarets Etterretningstjeneste (E-tjenesten) og Nasjonal Sikkerhetsmyndighet (NSM) være i overkant av 40 personer i Norge som blir sett på som mulige og farlige terrorister. Disse mennene oppholder seg i Norge, men flere av dem reiser mye til konfliktområder.

Flere etniske grupperinger er blant disse vel 40 potensielle islamistiske terroristene.

En håndfull har etnisk norsk opprinnelse, men har konvertert til Islam. De andre skal være av forskjellig etnisk opprinnelse. Noen av dem har norsk statsborgerskap, andre har av forskjellige årsaker fått innvilget oppholdstillatelse i Norge.

Dagbladet får opplyst at Stortingsrepresentantene ble orientert om etniske afghanere, pakistanere, irakiske kurdere og somaliere. Det skal også være menn som har etnisk opprinnelse fra Tunisia og Algerie blant de ekstreme islamistene norske myndigheter frykter skal begå terrorhandlinger i Norge.

Overvåkes

– Vi ble orientert om at disse miljøene blir nøye overvåket. Flere av dem skal ha direkte kontakt med al-Qaida grupper, sier en som var til stede på det hemmelige møtet i Stortinget.

Generalløytnant Kjell Grandhagen, sjef for forsvarets E-tjeneste, bekreftet i forrige uke overfor NRK Dagsrevyen, at minst sju norske statsborgerne opererer sammen med al-Qaida i Syria.

Dagbladet kjenner identitet til flere av disse. Noen av dem ble også navngitt, da statsrådene Faremo og Strøm-Erichsen orienterte Den utvidede utenriks- og forsvarskomité om den økende terrorfaren i Norge.

På spørsmål fra en av Stortingsrepresentantene om hvorfor ikke disse potensielle terroristene ble arrestert, skal svaret ha vært at myndighetene har større nytte av å følge dere bevegelser, enn å pågripe dem nå.

(…)

I vinter konkluderte PST slik i sin trusselvurdering:

«Ekstrem islamisme vil fortsatt utgjøre den største terrortrusselen for Norge i 2012. Selv om det er få personer i Norge som støtter ekstrem islamisme, er rekrutteringen til enkelte miljøer økende. Lederskikkelser i miljøene kan utnytte dette til å etablere celler eller grupper i Norge som har til hensikt å planlegge voldelige aksjoner. Norge fremstår som sentralt i fiendebildet til enkelte av disse lederne. Personene i de ekstreme islamistiske nettverkene er involvert i aktiviteter av mer operativ karakter enn tidligere. Flere av disse personene reiser til konfliktområder for å få trening, kamperfaring og møte internasjonale kontakter. Slike opphold kan påvirke den enkeltes ønske og evne til å planlegge terrorhandlinger her i landet. Samtidig kan trusselaktører gjennomføre voldelige handlinger uavhengig av slike reiser.»

Den vurderingen skal i dag være skjerpet.